Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
717 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
940.896 VNĐ/cái (0 đánh giá)
456 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
96.228 VNĐ/cái (0 đánh giá)
848 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
96.228 VNĐ/cái (0 đánh giá)
821 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
96.228 VNĐ/cái (0 đánh giá)
699 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
96.228 VNĐ/cái (0 đánh giá)
774 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
96.228 VNĐ/cái (0 đánh giá)
543 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
96.228 VNĐ/cái (0 đánh giá)
580 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
117.612 VNĐ/cái (0 đánh giá)
520 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
142.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
480 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
142.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
539 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
268.488 VNĐ/cái (0 đánh giá)
812 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.696.166 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1158 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.696.166 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1002 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.121.439 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1286 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
1.025.508 VNĐ/cái (0 đánh giá)
863 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
1.025.508 VNĐ/cái (0 đánh giá)
894 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
927.333 VNĐ/cái (0 đánh giá)
994 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
927.333 VNĐ/cái (0 đánh giá)
896 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
927.333 VNĐ/cái (0 đánh giá)
770 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
927.333 VNĐ/cái (0 đánh giá)
605 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
927.333 VNĐ/cái (0 đánh giá)
588 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
927.333 VNĐ/cái (0 đánh giá)
614 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
654 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.283.469 VNĐ/cái (0 đánh giá)
387 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.717.353 VNĐ/cái (0 đánh giá)
502 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
833.910 VNĐ/cái (0 đánh giá)
353 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
791.901 VNĐ/cái (0 đánh giá)
359 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
950.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
555 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
501 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
573 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
529.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
603 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
502.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
761 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
475.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
652 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.261.524 VNĐ/cái (0 đánh giá)
456 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.261.524 VNĐ/cái (0 đánh giá)
435 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.385.043 VNĐ/cái (0 đánh giá)
516 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.385.043 VNĐ/cái (0 đánh giá)
513 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.385.043 VNĐ/cái (0 đánh giá)
384 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
549.318 VNĐ/cái (1 đánh giá)
763 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
468.930 VNĐ/cái (0 đánh giá)
681 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
549.318 VNĐ/cái (0 đánh giá)
705 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
549.318 VNĐ/cái (0 đánh giá)
656 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
468.930 VNĐ/cái (0 đánh giá)
665 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32Q7
991.023 VNĐ/cái (0 đánh giá)
584 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32R7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
558 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32N7
450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
584 0 Còn hàng
Contactor 40A 220V Schneider - LC1D40AM7
1.808.763 VNĐ/cái (0 đánh giá)
529 0 Còn hàng
Contactor 40A 380V Schneider - LC1D40AQ7
1.808.763 VNĐ/cái (0 đánh giá)
643 0 Còn hàng
Contactor 40A 415V Schneider - LC1D40AN7
800.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
573 0 Còn hàng
Contactor 50A 220V Schneider - LC1D50AM7
2.120.932 VNĐ/cái (0 đánh giá)
578 0 Còn hàng
Contactor 50A 380V Schneider - LC1D50AQ7
2.120.932 VNĐ/cái (0 đánh giá)
370 0 Còn hàng
Contactor 65A 220V Schneider - LC1D65AM7
2.620.662 VNĐ/cái (0 đánh giá)
321 0 Còn hàng
Contactor 65A 380V Schneider - LC1D65AQ7
2.620.662 VNĐ/cái (0 đánh giá)
305 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
423 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
1.900.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
391 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD05 (0.63 - 1A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
341 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD06 (1-1.6A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
363 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD07 (1.6 - 2.5A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
316 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD08 (2.5 - 4A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
347 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD10 (4 - 6A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
495 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD12 (5.5 - 8A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
484 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD14 (7-10A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
314 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD16 (9-13A)
371.877 VNĐ/cái (0 đánh giá)
333 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD21 (12-18A)
406.923 VNĐ/cái (0 đánh giá)
380 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD22 (16-24A)
427.042 VNĐ/cái (0 đánh giá)
310 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD32 (23-32A)
554.246 VNĐ/cái (0 đánh giá)
219 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt (80-100A) Schneider - LRD3365
2.279.288 VNĐ/cái (0 đánh giá)
289 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032