Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
654 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
975.744 VNĐ/cái (0 đánh giá)
418 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
99.792 VNĐ/cái (0 đánh giá)
784 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
99.792 VNĐ/cái (0 đánh giá)
736 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
99.792 VNĐ/cái (0 đánh giá)
595 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
99.792 VNĐ/cái (0 đánh giá)
671 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
99.792 VNĐ/cái (0 đánh giá)
489 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
99.792 VNĐ/cái (0 đánh giá)
529 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
121.968 VNĐ/cái (0 đánh giá)
471 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
147.840 VNĐ/cái (0 đánh giá)
428 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
147.840 VNĐ/cái (0 đánh giá)
496 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
278.432 VNĐ/cái (0 đánh giá)
750 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.907.630 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1077 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.907.630 VNĐ/cái (0 đánh giá)
921 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.209.395 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1175 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
1.105.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
790 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
1.105.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
819 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
1.000.065 VNĐ/cái (0 đánh giá)
913 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
1.000.065 VNĐ/cái (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
1.000.065 VNĐ/cái (0 đánh giá)
705 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
1.000.065 VNĐ/cái (0 đánh giá)
557 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
1.000.065 VNĐ/cái (0 đánh giá)
547 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
1.000.065 VNĐ/cái (0 đánh giá)
559 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
602 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.351.020 VNĐ/cái (0 đánh giá)
336 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.807.740 VNĐ/cái (0 đánh giá)
429 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
877.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
312 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
833.580 VNĐ/cái (0 đánh giá)
309 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
950.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
513 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
463 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
527 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
529.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
555 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
502.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
713 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
475.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
601 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.327.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
385 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.327.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
365 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.457.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
439 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.457.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
442 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.457.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
334 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
587.202 VNĐ/cái (1 đánh giá)
703 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
501.270 VNĐ/cái (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
587.202 VNĐ/cái (0 đánh giá)
659 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
587.202 VNĐ/cái (0 đánh giá)
606 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
501.270 VNĐ/cái (0 đánh giá)
622 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32Q7
1.058.211 VNĐ/cái (0 đánh giá)
423 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32R7
450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
408 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32N7
450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
422 0 Còn hàng
Contactor 40A 220V Schneider - LC1D40AM7
1.931.391 VNĐ/cái (0 đánh giá)
403 0 Còn hàng
Contactor 40A 380V Schneider - LC1D40AQ7
1.931.391 VNĐ/cái (0 đánh giá)
425 0 Còn hàng
Contactor 40A 415V Schneider - LC1D40AN7
800.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
403 0 Còn hàng
Contactor 50A 220V Schneider - LC1D50AM7
2.264.724 VNĐ/cái (0 đánh giá)
422 0 Còn hàng
Contactor 50A 380V Schneider - LC1D50AQ7
2.264.724 VNĐ/cái (0 đánh giá)
278 0 Còn hàng
Contactor 65A 220V Schneider - LC1D65AM7
2.798.334 VNĐ/cái (0 đánh giá)
240 0 Còn hàng
Contactor 65A 380V Schneider - LC1D65AQ7
2.798.334 VNĐ/cái (0 đánh giá)
212 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
347 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
1.900.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
326 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD05 (0.63 - 1A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
275 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD06 (1-1.6A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
271 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD07 (1.6 - 2.5A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD08 (2.5 - 4A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
271 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD10 (4 - 6A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
365 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD12 (5.5 - 8A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
365 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD14 (7-10A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
254 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD16 (9-13A)
397.089 VNĐ/cái (0 đánh giá)
247 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD21 (12-18A)
434.511 VNĐ/cái (0 đánh giá)
271 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD22 (16-24A)
455.994 VNĐ/cái (0 đánh giá)
222 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD32 (23-32A)
591.822 VNĐ/cái (0 đánh giá)
175 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt (80-100A) Schneider - LRD3365
2.433.816 VNĐ/cái (0 đánh giá)
225 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032