Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
557 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
946.792 VNĐ/cái (0 đánh giá)
333 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
96.712 VNĐ/cái (0 đánh giá)
682 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
96.712 VNĐ/cái (0 đánh giá)
626 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
96.712 VNĐ/cái (0 đánh giá)
455 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
96.712 VNĐ/cái (0 đánh giá)
554 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
96.712 VNĐ/cái (0 đánh giá)
397 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
96.712 VNĐ/cái (0 đánh giá)
417 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
118.272 VNĐ/cái (0 đánh giá)
387 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
143.528 VNĐ/cái (0 đánh giá)
336 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
143.528 VNĐ/cái (0 đánh giá)
398 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
270.424 VNĐ/cái (0 đánh giá)
655 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.468.752 VNĐ/cái (0 đánh giá)
963 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.468.752 VNĐ/cái (0 đánh giá)
796 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.026.740 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1030 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
938.652 VNĐ/cái (0 đánh giá)
715 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
938.652 VNĐ/cái (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
802 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
604 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
482 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
468 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
488 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
890.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
523 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.311.420 VNĐ/cái (0 đánh giá)
255 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.754.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
347 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
852.060 VNĐ/cái (0 đánh giá)
230 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
808.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
228 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
950.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
451 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
397 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
451 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
529.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
474 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
502.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
475.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
527 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.288.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
290 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.288.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
287 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.415.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
334 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.415.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
269 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.415.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
255 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
553.102 VNĐ/cái (1 đánh giá)
609 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
472.626 VNĐ/cái (0 đánh giá)
548 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
553.102 VNĐ/cái (0 đánh giá)
584 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
553.102 VNĐ/cái (0 đánh giá)
535 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
472.626 VNĐ/cái (0 đánh giá)
545 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32Q7
961.191 VNĐ/cái (0 đánh giá)
248 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32R7
450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
244 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32N7
450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
229 0 Còn hàng
Contactor 40A 220V Schneider - LC1D40AM7
1.753.983 VNĐ/cái (0 đánh giá)
233 0 Còn hàng
Contactor 40A 380V Schneider - LC1D40AQ7
1.753.983 VNĐ/cái (0 đánh giá)
233 0 Còn hàng
Contactor 40A 415V Schneider - LC1D40AN7
800.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
229 0 Còn hàng
Contactor 50A 220V Schneider - LC1D50AM7
2.057.517 VNĐ/cái (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Contactor 50A 380V Schneider - LC1D50AQ7
2.057.517 VNĐ/cái (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Contactor 65A 220V Schneider - LC1D65AM7
2.541.924 VNĐ/cái (0 đánh giá)
135 0 Còn hàng
Contactor 65A 380V Schneider - LC1D65AQ7
2.541.924 VNĐ/cái (0 đánh giá)
122 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
264 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
1.900.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
237 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD05 (0.63 - 1A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
188 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD06 (1-1.6A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
172 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD07 (1.6 - 2.5A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD08 (2.5 - 4A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
159 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD10 (4 - 6A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
240 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD12 (5.5 - 8A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
252 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD14 (7-10A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
169 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD16 (9-13A)
360.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
149 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD21 (12-18A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
147 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD22 (16-24A)
413.721 VNĐ/cái (0 đánh giá)
125 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD32 (23-32A)
537.768 VNĐ/cái (0 đánh giá)
115 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt (80-100A) Schneider - LRD3365
2.210.670 VNĐ/cái (0 đánh giá)
128 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032