Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
1.868.020 VNĐ/cái (0 đánh giá)
37 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
912.120 VNĐ/cái (0 đánh giá)
11 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K24106)
92.169 VNĐ/cái (0 đánh giá)
12 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K24110)
92.169 VNĐ/cái (0 đánh giá)
10 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K24116)
92.169 VNĐ/cái (0 đánh giá)
11 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K24120)
92.169 VNĐ/cái (0 đánh giá)
10 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K24125)
92.169 VNĐ/cái (0 đánh giá)
9 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K24132)
92.169 VNĐ/cái (0 đánh giá)
11 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
110.352 VNĐ/cái (0 đánh giá)
11 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
141.075 VNĐ/cái (0 đánh giá)
10 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
141.075 VNĐ/cái (0 đánh giá)
10 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K24206)
258.324 VNĐ/cái (0 đánh giá)
27 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.373.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
626 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.373.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
516 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
987.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
663 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
902.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
474 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
902.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
504 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
509 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
506 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
342 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
271 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
276 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
278 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
1.067.220 VNĐ/cái (0 đánh giá)
305 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.162.458 VNĐ/cái (0 đánh giá)
12 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 63A Acti9 Schneider (A9R71463)
2.496.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
11 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R50263)
1.556.214 VNĐ/cái (0 đánh giá)
10 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
755.535 VNĐ/cái (0 đánh giá)
9 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
716.661 VNĐ/cái (0 đánh giá)
9 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
950.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
279 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
249 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
273 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
529.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
502.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
411 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
475.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
353 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.164.966 VNĐ/cái (0 đánh giá)
7 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.164.966 VNĐ/cái (0 đánh giá)
14 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.279.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
14 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.279.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
10 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.279.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
14 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
458.986 VNĐ/cái (1 đánh giá)
353 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
412.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
305 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
482.460 VNĐ/cái (0 đánh giá)
340 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
482.460 VNĐ/cái (0 đánh giá)
307 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
412.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
311 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032