Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
1.924.230 VNĐ/cái (0 đánh giá)
459 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
912.120 VNĐ/cái (0 đánh giá)
238 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
91.355 VNĐ/cái (0 đánh giá)
558 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
91.355 VNĐ/cái (0 đánh giá)
492 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
91.355 VNĐ/cái (0 đánh giá)
345 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
91.355 VNĐ/cái (0 đánh giá)
430 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
91.355 VNĐ/cái (0 đánh giá)
283 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
91.355 VNĐ/cái (0 đánh giá)
290 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
111.925 VNĐ/cái (0 đánh giá)
292 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
136.125 VNĐ/cái (0 đánh giá)
249 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
136.125 VNĐ/cái (0 đánh giá)
300 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
256.520 VNĐ/cái (0 đánh giá)
567 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.468.752 VNĐ/cái (0 đánh giá)
808 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.468.752 VNĐ/cái (0 đánh giá)
684 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.026.740 VNĐ/cái (0 đánh giá)
876 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
938.652 VNĐ/cái (0 đánh giá)
614 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
938.652 VNĐ/cái (0 đánh giá)
641 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
683 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
649 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
500 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
368 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
380 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
848.848 VNĐ/cái (0 đánh giá)
402 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
984.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
417 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.162.458 VNĐ/cái (0 đánh giá)
162 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.556.214 VNĐ/cái (0 đánh giá)
213 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
755.535 VNĐ/cái (0 đánh giá)
117 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
716.661 VNĐ/cái (0 đánh giá)
134 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
950.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
370 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
332 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
370 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
529.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
386 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
502.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
510 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
475.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
455 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.200.078 VNĐ/cái (0 đánh giá)
168 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.200.078 VNĐ/cái (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.317.327 VNĐ/cái (0 đánh giá)
212 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.317.327 VNĐ/cái (0 đánh giá)
165 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.317.327 VNĐ/cái (0 đánh giá)
163 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
499.620 VNĐ/cái (1 đánh giá)
505 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
427.020 VNĐ/cái (0 đánh giá)
434 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
499.620 VNĐ/cái (0 đánh giá)
481 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
499.620 VNĐ/cái (0 đánh giá)
435 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
427.020 VNĐ/cái (0 đánh giá)
451 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32Q7
910.602 VNĐ/cái (0 đánh giá)
55 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32R7
450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32N7
450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
53 0 Còn hàng
Contactor 40A 220V Schneider - LC1D40AM7
1.662.507 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Contactor 40A 380V Schneider - LC1D40AQ7
1.662.507 VNĐ/cái (0 đánh giá)
45 0 Còn hàng
Contactor 40A 415V Schneider - LC1D40AN7
800.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
47 0 Còn hàng
Contactor 50A 220V Schneider - LC1D50AM7
1.950.102 VNĐ/cái (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
Contactor 50A 380V Schneider - LC1D50AQ7
1.950.102 VNĐ/cái (0 đánh giá)
36 0 Còn hàng
Contactor 65A 220V Schneider - LC1D65AM7
2.408.868 VNĐ/cái (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Contactor 65A 380V Schneider - LC1D65AQ7
2.408.868 VNĐ/cái (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
187 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
148 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD05 (0.63 - 1A)
313.885 VNĐ/cái (0 đánh giá)
79 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD06 (1-1.6A)
340.956 VNĐ/cái (0 đánh giá)
78 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD07 (1.6 - 2.5A)
340.956 VNĐ/cái (0 đánh giá)
64 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD08 (2.5 - 4A)
340.956 VNĐ/cái (0 đánh giá)
71 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD10 (4 - 6A)
340.956 VNĐ/cái (0 đánh giá)
97 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD12 (5.5 - 8A)
340.956 VNĐ/cái (0 đánh giá)
103 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD14 (7-10A)
340.956 VNĐ/cái (0 đánh giá)
68 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD16 (9-13A)
340.956 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD21 (12-18A)
374.220 VNĐ/cái (0 đánh giá)
47 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD22 (16-24A)
391.545 VNĐ/cái (0 đánh giá)
53 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD32 (23-32A)
509.355 VNĐ/cái (0 đánh giá)
43 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt (80-100A) Schneider - LRD3365
2.044.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032