Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
813 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
960.960 VNĐ/cái (0 đánh giá)
525 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
97.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
922 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
97.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
901 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
97.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
811 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
97.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
885 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
97.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
608 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
97.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
663 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
120.120 VNĐ/cái (0 đánh giá)
577 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
145.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
541 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
145.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
587 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
274.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
884 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.911.590 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1263 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.911.590 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1100 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.211.760 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1409 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
1.107.975 VNĐ/cái (0 đánh giá)
957 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
1.107.975 VNĐ/cái (0 đánh giá)
976 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
1.001.385 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1071 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
1.001.385 VNĐ/cái (0 đánh giá)
962 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
1.001.385 VNĐ/cái (0 đánh giá)
845 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
1.001.385 VNĐ/cái (0 đánh giá)
709 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
661 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
1.001.385 VNĐ/cái (0 đánh giá)
677 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
729 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.336.720 VNĐ/cái (0 đánh giá)
449 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.789.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
608 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
868.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
419 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
825.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
422 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
950.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
619 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
564 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
621 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
529.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
667 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
502.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
843 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
475.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
709 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.315.160 VNĐ/cái (0 đánh giá)
526 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.315.160 VNĐ/cái (0 đánh giá)
504 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.441.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
606 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.441.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
567 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.441.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
465 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
571.010 VNĐ/cái (1 đánh giá)
843 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
488.070 VNĐ/cái (0 đánh giá)
747 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
571.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
766 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
571.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
488.070 VNĐ/cái (0 đánh giá)
733 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32Q7
1.090.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
800 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32R7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
706 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32N7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
775 0 Còn hàng
Contactor 40A 220V Schneider - LC1D40AM7
1.990.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
Contactor 40A 380V Schneider - LC1D40AQ7
1.990.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
834 0 Còn hàng
Contactor 40A 415V Schneider - LC1D40AN7
800.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
747 0 Còn hàng
Contactor 50A 220V Schneider - LC1D50AM7
2.335.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
762 0 Còn hàng
Contactor 50A 380V Schneider - LC1D50AQ7
2.335.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
471 0 Còn hàng
Contactor 65A 220V Schneider - LC1D65AM7
2.886.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
419 0 Còn hàng
Contactor 65A 380V Schneider - LC1D65AQ7
2.886.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
378 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
2.499.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
559 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
1.900.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
461 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD05 (0.63 - 1A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
433 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD06 (1-1.6A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
461 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD07 (1.6 - 2.5A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
459 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD08 (2.5 - 4A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
440 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD10 (4 - 6A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
615 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD12 (5.5 - 8A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
633 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD14 (7-10A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
407 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD16 (9-13A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
467 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD21 (12-18A)
440.220 VNĐ/cái (0 đánh giá)
533 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD22 (16-24A)
462.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
421 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD32 (23-32A)
599.720 VNĐ/cái (0 đánh giá)
283 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt (80-100A) Schneider - LRD3365
2.689.170 VNĐ/cái (0 đánh giá)
375 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032