Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
924 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
924.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
603 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
93.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1089 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
93.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1088 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
93.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
986 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
93.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1051 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
93.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
696 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
93.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
807 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
115.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
662 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
140.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
619 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
140.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
673 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
264.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1025 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.854.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1407 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1249 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.188.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1595 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
1.086.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1067 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
1.086.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1100 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
981.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1226 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
981.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1312 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
981.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
946 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
981.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
867 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
745 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
981.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
765 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
869 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.336.720 VNĐ/cái (0 đánh giá)
542 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.789.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
868.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
543 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
825.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
510 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
1.170.730 VNĐ/cái (0 đánh giá)
694 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
877.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
650 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
819.830 VNĐ/cái (0 đánh giá)
707 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
622.050 VNĐ/cái (0 đánh giá)
752 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
593.340 VNĐ/cái (0 đánh giá)
941 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
558.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
803 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.268.190 VNĐ/cái (0 đánh giá)
656 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.268.190 VNĐ/cái (0 đánh giá)
621 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.390.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
745 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.390.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
694 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.390.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
694 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
651.165 VNĐ/cái (1 đánh giá)
983 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
479.655 VNĐ/cái (0 đánh giá)
863 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
561.165 VNĐ/cái (0 đánh giá)
867 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
561.165 VNĐ/cái (0 đánh giá)
845 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
479.655 VNĐ/cái (0 đánh giá)
809 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32Q7
1.072.170 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1109 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32R7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
941 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32N7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1065 0 Còn hàng
Contactor 40A 220V Schneider - LC1D40AM7
1.956.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1121 0 Còn hàng
Contactor 40A 380V Schneider - LC1D40AQ7
1.956.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1144 0 Còn hàng
Contactor 40A 415V Schneider - LC1D40AN7
800.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1041 0 Còn hàng
Contactor 50A 220V Schneider - LC1D50AM7
2.295.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1102 0 Còn hàng
Contactor 50A 380V Schneider - LC1D50AQ7
2.295.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
623 0 Còn hàng
Contactor 65A 220V Schneider - LC1D65AM7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
631 0 Còn hàng
Contactor 65A 380V Schneider - LC1D65AQ7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
491 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
756 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
1.900.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
566 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD05 (0.63 - 1A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
615 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD06 (1-1.6A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
626 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD07 (1.6 - 2.5A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
646 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD08 (2.5 - 4A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
671 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD10 (4 - 6A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
858 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD12 (5.5 - 8A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
859 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD14 (7-10A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
580 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD16 (9-13A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
706 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD21 (12-18A)
432.630 VNĐ/cái (0 đánh giá)
861 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD22 (16-24A)
454.575 VNĐ/cái (0 đánh giá)
612 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD32 (23-32A)
589.380 VNĐ/cái (0 đánh giá)
499 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt (80-100A) Schneider - LRD3365
2.642.805 VNĐ/cái (0 đánh giá)
535 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032