Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
1.868.020 VNĐ/cái (0 đánh giá)
196 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
912.120 VNĐ/cái (0 đánh giá)
123 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
88.935 VNĐ/cái (0 đánh giá)
150 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
88.935 VNĐ/cái (0 đánh giá)
110 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
88.935 VNĐ/cái (0 đánh giá)
116 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
88.935 VNĐ/cái (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
88.935 VNĐ/cái (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
88.935 VNĐ/cái (0 đánh giá)
129 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
106.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
122 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
136.125 VNĐ/cái (0 đánh giá)
107 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
136.125 VNĐ/cái (0 đánh giá)
115 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
249.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
208 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.373.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
709 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.373.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
601 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
987.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
790 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
902.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
549 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
902.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
578 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
603 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
571 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
427 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
319 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
329 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
816.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
342 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
1.067.220 VNĐ/cái (0 đánh giá)
359 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.162.458 VNĐ/cái (0 đánh giá)
98 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.556.214 VNĐ/cái (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
755.535 VNĐ/cái (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
716.661 VNĐ/cái (0 đánh giá)
69 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
950.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
325 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
297 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
322 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
529.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
338 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
502.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
459 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
475.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
406 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.164.966 VNĐ/cái (0 đánh giá)
106 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.164.966 VNĐ/cái (0 đánh giá)
114 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.279.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
135 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.279.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
99 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.279.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
102 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
458.986 VNĐ/cái (1 đánh giá)
435 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
412.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
378 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
482.460 VNĐ/cái (0 đánh giá)
415 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
482.460 VNĐ/cái (0 đánh giá)
384 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
412.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
396 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
2.499.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
113 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
3.750.516 VNĐ/cái (0 đánh giá)
96 0 Còn hàng
Khởi động từ 115A Schneider - LC1D115B7
5.091.471 VNĐ/cái (0 đánh giá)
102 0 Còn hàng
Khởi động từ 150A Schneider - LC1D150B7
6.428.961 VNĐ/cái (0 đánh giá)
95 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032