Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCB 2P 100A Acti9 Schneider (A9N18362)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
999 0 Còn hàng
MCB 4P 40A Acti9 Schneider (A9K24440)
979.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
668 0 Còn hàng
MCB 1P 6A Acti9 Schneider (A9K27106)
99.110 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1195 0 Còn hàng
MCB 1P 10A Acti9 Schneider (A9K27110)
99.110 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1186 0 Còn hàng
MCB 1P 16A Acti9 Schneider (A9K27116)
99.110 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1070 0 Còn hàng
MCB 1P 20A Acti9 Schneider (A9K27120)
99.110 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1140 0 Còn hàng
MCB 1P 25A Acti9 Schneider (A9K27125)
99.110 VNĐ/cái (0 đánh giá)
778 0 Còn hàng
MCB 1P 32A Acti9 Schneider (A9K27132)
99.110 VNĐ/cái (0 đánh giá)
911 0 Còn hàng
MCB 1P 40A Acti9 Schneider (A9K24140)
122.430 VNĐ/cái (0 đánh giá)
728 0 Còn hàng
MCB 1P 50A Acti9 Schneider (A9K24150)
148.665 VNĐ/cái (0 đánh giá)
671 0 Còn hàng
MCB 1P 63A Acti9 Schneider (A9K24163)
148.665 VNĐ/cái (0 đánh giá)
737 0 Còn hàng
MCB 2P 6A Acti9 Schneider (A9K27206)
279.840 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1097 0 Còn hàng
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
3.025.770 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1566 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1335 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.259.280 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1705 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
1.151.425 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1142 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
1.151.425 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1175 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider (EZC100F3050)
1.040.655 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1344 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
1.040.655 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1378 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
1.040.655 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1027 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
1.040.655 VNĐ/cái (0 đánh giá)
952 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
805 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
1.040.655 VNĐ/cái (0 đánh giá)
822 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
945 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 4P 25A Acti9 Schneider (A9R50425)
1.360.590 VNĐ/cái (0 đánh giá)
628 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 63A Acti9 Schneider (A9R71263)
1.821.435 VNĐ/cái (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 40A Acti9 Schneider (A9R50240)
884.070 VNĐ/cái (0 đánh giá)
612 0 Còn hàng
Chống dòng rò RCCB 2P 25A Acti9 Schneider (A9R50225)
840.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
586 0 Còn hàng
RCCB 4P 63A Easy9 Schneider (EZ9R34463)
1.190.915 VNĐ/cái (0 đánh giá)
765 0 Còn hàng
RCCB 4P 40A Easy9 Schneider (EZ9R34440)
892.375 VNĐ/cái (0 đánh giá)
714 0 Còn hàng
RCCB 4P 25A Easy9 Schneider (EZ9R34425)
833.965 VNĐ/cái (0 đánh giá)
767 0 Còn hàng
RCCB 2P 63A Easy9 Schneider (EZ9R36263)
632.775 VNĐ/cái (0 đánh giá)
823 0 Còn hàng
RCCB 2P 40A Easy9 Schneider (EZ9R36240)
603.570 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1009 0 Còn hàng
RCCB 2P 25A Easy9 Schneider (EZ9R36225)
567.875 VNĐ/cái (0 đánh giá)
876 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31616)
1.338.645 VNĐ/cái (0 đánh giá)
743 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31620)
1.338.645 VNĐ/cái (0 đánh giá)
694 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31625)
1.467.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
860 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31632)
1.467.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
766 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A 30mA Acti 9 Schneider (A9D31640)
1.467.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
803 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 40A Easy9 Schneider (EZ9D34640)
580.855 VNĐ/cái (1 đánh giá)
1075 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 20A Easy9 Schneider (EZ9D34620)
496.485 VNĐ/cái (0 đánh giá)
994 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 32A Easy9 Schneider (EZ9D34632)
580.855 VNĐ/cái (0 đánh giá)
949 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 25A Easy9 Schneider (EZ9D34625)
580.855 VNĐ/cái (0 đánh giá)
913 0 Còn hàng
RCBO 1P+N 16A Easy9 Schneider (EZ9D34616)
496.485 VNĐ/cái (0 đánh giá)
862 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32Q7
1.072.170 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1316 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32R7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1152 0 Còn hàng
Contactor 32A Schneider - LC1D32N7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1261 0 Còn hàng
Contactor 40A 220V Schneider - LC1D40AM7
1.956.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1415 0 Còn hàng
Contactor 40A 380V Schneider - LC1D40AQ7
1.956.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1405 0 Còn hàng
Contactor 40A 415V Schneider - LC1D40AN7
800.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1272 0 Còn hàng
Contactor 50A 220V Schneider - LC1D50AM7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1343 0 Còn hàng
Contactor 50A 380V Schneider - LC1D50AQ7
2.295.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
725 0 Còn hàng
Contactor 65A 220V Schneider - LC1D65AM7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
739 0 Còn hàng
Contactor 65A 380V Schneider - LC1D65AQ7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
569 0 Còn hàng
Khởi động từ 80A Schneider - LC1D80M7
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
845 0 Còn hàng
Khởi động từ 95A Schneider - LC1D95B7
1.900.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
633 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD05 (0.63 - 1A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
742 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD06 (1-1.6A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
717 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD07 (1.6 - 2.5A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
754 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD08 (2.5 - 4A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
803 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD10 (4 - 6A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1014 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD12 (5.5 - 8A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1013 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD14 (7-10A)
395.010 VNĐ/cái (0 đánh giá)
680 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD16 (9-13A)
401.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
888 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD21 (12-18A)
432.630 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1073 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD22 (16-24A)
454.575 VNĐ/cái (0 đánh giá)
731 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt Schneider - LRD32 (23-32A)
589.380 VNĐ/cái (0 đánh giá)
651 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt (80-100A) Schneider - LRD3365
2.642.805 VNĐ/cái (0 đánh giá)
637 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931.590.031