Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.440 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
869 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
5.088 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
828 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
8.264 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1239 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
952 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
18.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
860 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
31.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
603 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
6.160 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
906 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
10.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
808 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
17.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
789 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
26.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
832 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
39.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
762 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
5.088 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
897 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
11.001 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
801 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
7.267 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
904 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.457 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
825 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
26.740 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1677 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
16.140 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
788 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
11.001 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
969 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
7.267 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1019 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.457 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
848 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.987 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
992 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.384 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
848 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
7.026 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
856 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
11.013 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
808 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
14.243 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
883 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
9.310 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
888 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
5.866 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
4176 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.041 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
944 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
3.608 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1293 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
3.608 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
698 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
5.866 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
657 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
9.310 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
712 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
14.243 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
653 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
25.195 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1029 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
4.650 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
859 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
7.937 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
966 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1279 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
32.155 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1162 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
21.608 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1067 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
13.741 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
955 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
8.649 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
716 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
4.976 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
744 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
25.155 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
790 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
14.708 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
618 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
9.886 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
562 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.082 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
754 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.695 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
723 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
3.864 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
735 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1053 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1016 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1229 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
8.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1255 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1x1,5
8.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1407 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5
13.100 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1454 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1086 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 6
31.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1093 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032