Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.096 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
391 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
4.579 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
377 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
7.438 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
732 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
11.412 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
448 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
16.956 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
388 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
28.224 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
281 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
5.544 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
441 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
9.756 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
420 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
16.056 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
378 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
24.120 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
438 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
35.712 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
417 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
4.579 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
370 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
10.393 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
389 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
6.861 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
407 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
396 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
25.300 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
793 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
15.281 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
327 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
10.393 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
384 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
6.861 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
411 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
364 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.823 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
533 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.149 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
412 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
6.639 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
432 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
10.272 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
376 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
15.389 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
376 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
10.096 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
362 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
6.391 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1013 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.248 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
408 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
3.949 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
365 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
3.949 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
346 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
6.391 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
299 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
10.096 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
315 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
15.389 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
322 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
27.298 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
424 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
5.243 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
413 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
8.842 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
445 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
7.623 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
600 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
32.594 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
570 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
21.867 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
542 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
14.013 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
395 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
8.855 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
314 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.111 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
349 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
24.885 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
354 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
14.686 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
303 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
9.913 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
256 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.105 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
405 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.718 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
401 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
3.876 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
389 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
554 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
478 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
14.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
638 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
618 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
713 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
9.300 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
753 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
14.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
545 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
21.300 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
549 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032