Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.397 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1046 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
5.024 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1371 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
8.161 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1570 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.522 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1258 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
18.605 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1064 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
31.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
753 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
6.083 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1423 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
10.705 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
971 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
17.617 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1297 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
26.465 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1056 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
39.184 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
918 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
5.024 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1200 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
10.850 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1033 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
7.168 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1128 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.396 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
998 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
26.374 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2347 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
15.919 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1311 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
10.850 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1527 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
7.168 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1706 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.396 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1020 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.905 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1165 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.264 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1043 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
6.834 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1080 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
10.567 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1070 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
14.028 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1724 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
9.169 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1117 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
5.777 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
6492 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.010 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1258 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
3.554 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2311 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
3.554 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
883 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
5.777 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
823 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
9.169 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
901 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
14.028 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
853 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
24.813 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1289 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
4.580 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1063 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
7.817 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1269 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1561 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
32.561 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1472 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
21.873 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1302 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
13.905 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1246 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
8.740 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1006 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.146 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
903 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
24.394 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
947 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
14.932 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
752 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
10.033 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
704 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
916 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.917 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
875 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
3.916 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
866 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1239 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1240 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
112 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
106 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
91 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
103 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
87 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 4
21.375 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 4
21.375 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1358 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 6
33.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
62 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 6
33.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1352 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032