Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.440 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
793 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
5.088 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
708 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
8.264 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1139 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
829 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
18.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
765 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
31.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
555 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
6.160 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
778 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
10.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
753 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
17.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
711 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
26.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
767 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
39.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
702 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
5.088 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
757 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
11.152 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
730 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
7.367 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
827 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.518 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
27.106 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1477 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
16.361 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
679 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
11.152 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
762 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
7.367 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
876 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.518 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
764 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
3.028 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
884 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.444 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
774 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
7.123 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
769 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
11.013 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
712 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
14.766 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
780 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
9.691 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
796 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
6.120 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
3489 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.133 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
829 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
3.771 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
959 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
3.771 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
643 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
6.120 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
600 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
9.691 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
620 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
14.766 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
588 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
26.062 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
929 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
5.012 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
781 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
8.483 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
842 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1159 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
30.815 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1052 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
20.708 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
982 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
13.169 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
871 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
8.289 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
622 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
4.769 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
684 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
23.741 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
730 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
14.095 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
568 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
9.474 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
516 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
1.995 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
698 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.583 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
669 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
3.703 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
674 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
970 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
918 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1108 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
8.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1132 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
8.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1220 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
13.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1276 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
930 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
31.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
936 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032