Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
2.527 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
183 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
3.794 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
186 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
6.048 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
485 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
9.382 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
204 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
14.040 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
163 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
23.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
118 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
4.694 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
8.302 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
203 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
13.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
180 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
20.520 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
197 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
30.312 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
184 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
3.794 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
143 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
7.834 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
5.174 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
148 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
3.175 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
163 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
19.048 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
279 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
11.514 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
7.834 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
160 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
5.174 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
138 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
3.175 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
123 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.128 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
303 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
3.175 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
5.002 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
198 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
7.739 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
178 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
10.670 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
6.992 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
127 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
4.431 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
218 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
133 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
2.742 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
155 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
2.742 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
4.431 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
6.992 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
145 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
10.670 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
142 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
131 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
3.662 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
189 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 1,5
6.147 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
196 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
5.770 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
258 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
22.996 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
274 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
15.869 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
266 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
10.188 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
123 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
6.296 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
127 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
3.799 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
128 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
11.018 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
121 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
7.603 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
116 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
1.620 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.019 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
215 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
2.978 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
209 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
297 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
318 0 Còn hàng
SALE
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
5.500 VNĐ/Mét 7.143 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
290 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
314 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
7.900 VNĐ/Mét 11.286 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
328 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
279 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
18.500 VNĐ/Mét 26.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
284 0 Còn hàng
SALE
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032