Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.526 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1160 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
5.215 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2244 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
8.471 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1810 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.997 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1552 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
19.311 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1147 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
32.144 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
809 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
6.314 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1824 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
11.111 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1069 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
18.286 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2908 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
27.470 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1150 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
40.672 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
992 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
5.215 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1323 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
12.960 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1207 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
8.561 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1243 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
5.250 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1094 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
31.502 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2757 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
19.015 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1796 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
12.960 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2020 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
8.561 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2093 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
5.250 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1115 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
3.478 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1273 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
5.105 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1124 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
8.181 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1186 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
12.651 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1186 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
16.793 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2391 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
10.983 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1235 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
6.933 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
7752 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.435 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1394 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
4.273 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2926 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
4.273 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
997 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
6.933 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
917 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
10.983 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1003 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
16.793 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
950 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
29.671 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1419 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
5.519 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1155 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
9.369 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1462 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1689 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
35.334 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1619 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
23.744 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1392 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
15.078 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1406 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
9.414 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1133 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.544 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
991 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
29.398 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1017 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
16.447 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
815 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
10.947 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
755 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.410 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
977 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
3.135 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
929 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
4.266 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
923 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1308 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1321 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5 (H07V-K)
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
292 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5 (H07V-K)
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
255 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5 (H07V-K)
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
223 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5 (H07V-K)
7.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
204 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5 (H07V-K)
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
229 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5 (H07V-K)
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
231 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5 (H07V-K)
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
239 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5 (H07V-K)
12.165 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
146 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 4 (H07V-K)
21.375 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
175 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 4 (H07V-K)
21.375 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1529 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 6 (H07V-K)
33.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
114 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 6 (H07V-K)
33.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1442 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032