Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
2.532 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
219 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
3.747 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
222 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
6.093 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
517 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
9.350 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
245 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
13.869 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
23.115 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
149 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
4.499 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
230 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
7.956 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
234 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
13.110 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
211 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
19.665 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
29.049 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
226 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
3.747 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
180 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
7.733 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
195 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
5.107 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
190 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
3.134 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
200 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
18.803 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
370 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
11.367 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
7.733 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
190 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
5.107 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
3.134 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
157 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.101 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
345 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
3.083 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
225 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
4.938 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
233 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
7.640 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
202 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
10.154 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
170 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
6.654 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
159 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
4.216 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
276 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
1.493 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
167 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
2.609 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
2.609 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
193 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
4.216 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
167 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
6.654 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
10.154 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
18.073 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
173 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
3.485 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
234 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
5.850 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
237 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
5.608 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
304 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
22.348 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
324 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
15.442 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
318 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
9.901 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
164 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
6.119 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
150 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
3.692 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
173 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 10
17.543 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
162 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
10.708 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
148 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
7.389 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
142 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
1.574 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
231 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
1.962 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
244 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
2.894 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
249 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
350 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
275 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
372 0 Còn hàng
SALE
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
5.500 VNĐ/Mét 7.143 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
350 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
407 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
7.900 VNĐ/Mét 11.286 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
408 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
328 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
18.500 VNĐ/Mét 26.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
329 0 Còn hàng
SALE
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032