Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
Giá bán : Liên hệ 2.492 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
149 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
3.742 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
5.964 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
454 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
9.251 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
13.845 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
135 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
25.220 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
99 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
4.629 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
150 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
8.186 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
166 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
13.490 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
20.235 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
168 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
29.891 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
150 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
3.742 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
118 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
8.537 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
113 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
5.638 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
115 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
3.460 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
123 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
21.734 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
215 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
12.548 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
106 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
8.537 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
125 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
5.638 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
102 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
3.460 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
99 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.319 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
262 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
3.460 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
149 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
5.451 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
161 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
8.434 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
146 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
11.079 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
105 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
7.348 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
102 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
4.652 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
166 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
104 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
2.853 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
123 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
2.853 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
134 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
4.652 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
121 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
1.617 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
129 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
11.079 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
120 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
107 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
3.761 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
155 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 1,5
6.355 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
173 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
5.933 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
218 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
23.644 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
225 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
16.316 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
219 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
10.475 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
95 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
6.474 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
105 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
3.906 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
107 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 10
18.560 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
107 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
11.329 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
98 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
7.818 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
95 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
1.665 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
169 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.076 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
3.062 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
183 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
247 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
201 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
256 0 Còn hàng
SALE
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
5.000 VNĐ/Mét 7.143 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
242 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
7.143 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
264 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
7.900 VNĐ/Mét 11.286 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
261 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
240 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
18.500 VNĐ/Mét 26.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
233 0 Còn hàng
SALE
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032