Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.311 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
468 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
4.897 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
447 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
7.954 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
832 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.205 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
530 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
18.134 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
463 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
30.184 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
346 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
5.929 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
512 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
10.434 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
502 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
17.171 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
451 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
25.795 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
510 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
38.192 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
482 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
4.897 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
446 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
11.303 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
464 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
7.466 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
474 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.579 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
479 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
27.473 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
916 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
16.583 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
388 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
11.303 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
457 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
7.466 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
524 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.579 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
446 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
3.069 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
614 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.505 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
487 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
7.219 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
501 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
11.162 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
455 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
16.623 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
468 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
10.919 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
445 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
6.894 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1413 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.402 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
509 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
4.254 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
441 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
4.245 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
406 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
6.894 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
365 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
10.919 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
377 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
16.623 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
379 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
29.415 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
539 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
5.637 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
493 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
9.542 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
533 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
7.970 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
714 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
34.566 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
669 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
23.166 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
629 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
14.816 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
482 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
9.323 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
392 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.341 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
433 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
26.944 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
462 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
15.719 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
364 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
10.592 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
313 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.232 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
482 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.891 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
461 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
4.127 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
449 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
647 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
579 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
14.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
736 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
729 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
802 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
9.300 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
855 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
14.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
620 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
21.300 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
623 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032