Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.526 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
714 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
5.215 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
624 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
8.471 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1041 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.997 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
737 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
19.311 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
661 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
32.144 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
485 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
6.314 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
680 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
11.111 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
673 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
18.286 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
629 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
27.470 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
698 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
40.672 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
633 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
5.215 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
667 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
11.755 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
650 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
7.765 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
710 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.762 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
651 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
28.571 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1278 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
17.246 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
581 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
11.755 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
631 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
7.765 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
779 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.762 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
673 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
3.192 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
803 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.685 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
699 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
7.508 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
691 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
11.609 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
632 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
17.139 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
663 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
11.248 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
625 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
7.104 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2709 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.476 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
720 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
4.377 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
665 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
4.377 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
571 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
7.104 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
526 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
11.248 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
538 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
17.139 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
520 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
30.250 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
792 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
5.818 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
694 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
9.847 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
8.208 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1034 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
35.598 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
934 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
23.857 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
870 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
15.258 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
776 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
9.601 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
554 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.501 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
612 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
638 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
16.188 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
495 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
10.908 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
444 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.299 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
617 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.977 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
599 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
4.250 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
601 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
877 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
816 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
984 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
8.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1007 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
8.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1108 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
12.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1173 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
798 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
31.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
831 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032