Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.397 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
567 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
5.024 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
518 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
8.161 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
921 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.522 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
615 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
18.605 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
530 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
30.968 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
404 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
6.083 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
578 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
10.705 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
574 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
17.617 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
517 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
26.465 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
602 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
39.184 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
544 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
5.024 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
532 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
11.453 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
541 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
7.566 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
564 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.640 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
557 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
27.839 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1051 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
16.804 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
480 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
11.453 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
521 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
7.566 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
620 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.640 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
519 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
3.110 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
697 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.565 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
567 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
7.315 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
580 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
11.311 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
519 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
16.355 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
532 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
10.743 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
509 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
6.783 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1891 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.363 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
595 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
4.177 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
514 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
4.177 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
474 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
6.783 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
431 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
10.743 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
441 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
16.355 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
437 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
28.941 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
645 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
5.546 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
572 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
9.388 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
614 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
7.851 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
824 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
34.050 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
766 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
22.820 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
719 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
14.595 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
564 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
9.184 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
448 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.262 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
506 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
26.559 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
541 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
15.484 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
413 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
10.434 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
361 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.199 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
537 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.848 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
524 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
4.065 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
516 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
737 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
661 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
21.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
7.260 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
837 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
7.260 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
921 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
11.253 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
979 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
21.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
698 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
25.773 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
706 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032