Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
2.679 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
247 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
3.964 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
246 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
6.446 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
566 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
9.892 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
286 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
14.673 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
232 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
24.455 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
175 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
4.760 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
8.417 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
258 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
13.870 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
239 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
20.805 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
265 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
30.733 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
256 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
3.964 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
223 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
7.733 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
232 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
5.107 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
231 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
3.134 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
240 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
18.803 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
460 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
11.367 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
203 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
7.733 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
221 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
5.107 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
207 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
3.134 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
200 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.101 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
378 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
3.083 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
4.938 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
275 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
7.640 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
230 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
10.670 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
207 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
6.992 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
189 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
4.431 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
388 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
1.569 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
193 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
2.742 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
218 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
2.742 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
213 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
4.431 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
185 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
6.992 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
196 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
10.670 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
188 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
18.992 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
207 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
3.662 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
270 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
6.147 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
279 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
5.608 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
342 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
22.348 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
375 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
15.442 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
363 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
9.901 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
198 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
6.119 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
185 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
3.692 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
210 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 10
17.543 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
10.708 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
7.389 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
161 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
1.574 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
256 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
1.962 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
264 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
2.894 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
275 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
392 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
316 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
420 0 Còn hàng
SALE
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
5.500 VNĐ/Mét 7.143 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
397 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
460 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
7.900 VNĐ/Mét 11.286 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
475 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
363 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
18.500 VNĐ/Mét 26.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
365 0 Còn hàng
SALE
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032