Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
2.642 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
299 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
3.910 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
285 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
6.358 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
619 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
9.756 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
327 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
14.472 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
289 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
24.120 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
201 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
4.694 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
325 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
8.302 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
315 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
13.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
279 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
20.520 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
317 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
30.312 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
317 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
3.910 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
267 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
8.135 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
294 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
5.373 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
306 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
3.297 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
307 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
19.780 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
584 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
11.957 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
239 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
8.135 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
300 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
5.373 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
262 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
3.297 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
241 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
2.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
431 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
3.243 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
321 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
5.195 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
323 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
8.037 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
279 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
11.531 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
256 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
7.556 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
243 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
4.788 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
574 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
1.695 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
259 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
2.963 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
2.963 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
261 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
4.788 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
221 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
7.556 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
237 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
11.531 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
234 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
20.524 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
274 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
3.958 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
324 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
6.643 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
335 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
5.797 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
418 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
23.343 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
436 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
16.032 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
433 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
10.295 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
238 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
6.331 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
220 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
3.797 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
249 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 10
19.778 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
241 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
11.148 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
232 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
7.587 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
189 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
1.613 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
320 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
2.059 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
308 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
2.977 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
310 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
445 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
362 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
497 0 Còn hàng
SALE
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
5.500 VNĐ/Mét 7.143 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
471 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1x1,5
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
535 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 2,5
7.900 VNĐ/Mét 11.286 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
555 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 4
12.900 VNĐ/Mét 18.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
415 0 Còn hàng
SALE
Dây điện nhập khẩu Italia 1 x 6
18.500 VNĐ/Mét 26.429 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
425 0 Còn hàng
SALE
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032