Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây đơn Trần Phú 1 x 1
3.440 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
952 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 1,5
5.088 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1072 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 2,5
8.264 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1402 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 4
12.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1084 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 6
18.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
950 0 Còn hàng
Dây đơn Trần Phú 1 x 10
31.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
677 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 0,75
6.160 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1152 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 1,5
10.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
886 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 2,5
17.840 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
962 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 4
26.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
934 0 Còn hàng
Dây đôi Trần Phú 2 x 6
39.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
834 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Trần Phú 1 x 1,5
5.088 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1063 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 4
11.303 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
901 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 2,5
7.466 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1021 0 Còn hàng
Dây tiếp địa CV Cadivi 1 x 1,5
4.579 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
902 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 10 (dây 7 sợi)
27.473 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2008 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 6 (dây 7 sợi)
16.583 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
983 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 4 (dây 7 sợi)
11.303 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1243 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 2,5 (dây 7 sợi)
7.466 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1303 0 Còn hàng
Dây CV Cadivi 1 x 1,5 (dây 7 sợi)
4.579 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
938 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1
3.028 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1070 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 1,5
4.444 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
931 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 2,5
7.123 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
962 0 Còn hàng
Dây VCm Cadivi 1 x 4
11.013 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
944 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
15.107 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1141 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 4
9.874 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
996 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 2,5
6.222 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
5173 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 0,75
2.164 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1096 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 1,5
3.827 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1703 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 1,5
3.827 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
798 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 2,5
6.222 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
738 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 4
9.874 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
799 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 6
15.107 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
753 0 Còn hàng
Dây đơn VCSF Cadisun 1 x 10
26.722 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1177 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2 x 0,75
4.932 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
950 0 Còn hàng
Dây đôi VCTFK Cadisun 2x1,5
8.418 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1120 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1434 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
34.449 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1333 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
23.141 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1192 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
14.711 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1117 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
9.247 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
875 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.444 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
826 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
26.474 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
867 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
15.797 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
692 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
10.614 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
646 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 0,75
2.338 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
834 0 Còn hàng
Dây CV Golcup 1 x 1
3.086 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
809 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 1,5
4.143 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
803 0 Còn hàng
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1160 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1156 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 1,5
8.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1376 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 2,5
13.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
68 0 Còn hàng
Dây tiếp địa nhập khẩu Italy 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1330 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 1,5
8.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1660 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 2,5
13.100 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1632 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 4
23.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1240 0 Còn hàng
Dây điện nhập khẩu Italy 1 x 6
31.680 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1239 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032