Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Phím che trơn 1M Bticino - HC4950
36.820 VNĐ/cái (0 đánh giá)
452 0 Còn hàng
Hạt tivi RJ11- Biticino - HC/L/4258/11N
464.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
519 0 Còn hàng
Hạt mạng RJ45 1M Biticino - HC4279C6
542.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
597 0 Còn hàng
Ổ cắm đôi 3 chấu Bticino - HC4185
519.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
561 0 Còn hàng
Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Bticino - HC4139
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
582 0 Còn hàng
Ổ cắm đơn 3 chấu Bticino - HC4126
350.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
572 0 Còn hàng
Công tắc 20A 1 chiều 2 cực Bticino - HC4002
385.710 VNĐ/cái (0 đánh giá)
538 0 Còn hàng
Công tắc 2 chiều (16A) Bticino - HC4053
285.675 VNĐ/cái (0 đánh giá)
581 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều Acelus Biticino - HD4051/HC4051
229.515 VNĐ/cái (0 đánh giá)
556 0 Còn hàng
Khung đỡ mặt 3M Acelus Biticino - H4703
50.330 VNĐ/cái (0 đánh giá)
489 0 Còn hàng
Mặt 3M Brushed Aluminium Bticino - HB4803XC
516.663 VNĐ/cái (0 đánh giá)
450 0 Còn hàng
Mặt 3 mạ vàng bóng Bticino - HB4803OR
731.965 VNĐ/cái (0 đánh giá)
691 0 Còn hàng
Mặt che vuông (3M) Legrand - 575161 (Ghi Xám)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
630 0 Còn hàng
Mặt che vuông (3M) Legrand - 575162
71.940 VNĐ/cái (0 đánh giá)
551 0 Còn hàng
Mặt che vuông (3M) Legrand - 575160 (White)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
760 0 Còn hàng
Mặt 3 che mưa Legrand - 680633
162.806 VNĐ/cái (0 đánh giá)
902 0 Còn hàng
Mặt 3 che mưa Legrand - 680632
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
593 0 Còn hàng
Hạt ổ cắm dẹt Legrand - 572605 (Gray)
150.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
483 0 Còn hàng
Hạt ổ cắm dẹt Legrand - 572105 (White)
135.850 VNĐ/cái (0 đánh giá)
570 0 Còn hàng
Mặt che chữ nhật (2M) Legrand - 575254 (Mirror white)
754.638 VNĐ/cái (0 đánh giá)
616 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều 20A có đèn Legrand - 572014
198.302 VNĐ/cái (0 đánh giá)
665 0 Còn hàng
Mặt che chữ nhật (2M) chuẩn Ý - Legrand - 576432
750.330 VNĐ/cái (0 đánh giá)
594 0 Còn hàng
Mặt vuông 1M Casual Legrand - 576101
562.968 VNĐ/cái (0 đánh giá)
505 0 Còn hàng
Công tắc E Legrand - 572508
269.178 VNĐ/cái (0 đánh giá)
539 0 Còn hàng
Hạt mạng Panasonic Thái Lan - WEG2488H (Gray)
195.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
674 0 Còn hàng
Hạt tivi Panasonic Thái Lan - WEG2501H (Gray)
112.000 VNĐ/cái (1 đánh giá)
602 0 Còn hàng
Ổ đôi 3 chấu (có màn che) Panasonic Thái Lan - WEG15829H (Gray)
266.520 VNĐ/cái (1 đánh giá)
697 0 Còn hàng
Ổ đôi 3 chấu (không màn che) Panasonic Thái Lan - WEG15929H (Gray)
200.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
700 0 Còn hàng
Ổ đơn 3 chấu Panasonic Thái Lan - WEG1181HK (Gray)
162.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
611 0 Còn hàng
Ổ cắm 2 chấu Panasonic Thái Lan - WEG10919H (Gray)
49.398 VNĐ/cái (0 đánh giá)
861 0 Còn hàng
Công tắc 2 chiều (Size S) Panasonic Thái Lan - WEAG5532MH (Gray)
103.500 VNĐ/cái (1 đánh giá)
661 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều (Size S) Panasonic Thái Lan - WEAG5531MH (Gray)
56.265 VNĐ/cái (1 đánh giá)
670 0 Còn hàng
Mặt 6 Panasonic Thái Lan - WEAG6806MH (Gray)
76.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
764 0 Còn hàng
Mặt 4 Panasonic Thái Lan - WEAG6804MH (Gray)
76.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
633 0 Còn hàng
Mặt 3 Panasonic Thái Lan - WEAG6803MH (Gray)
49.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
693 0 Còn hàng
Mặt 2 Panasonic Thái Lan - WEAG6802MH (Gray)
49.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
601 0 Còn hàng
Ổ cắm âm sàn đôi 3 chấu đa năng Simon S50 - TD120F25 (Gold)
807.000 VNĐ/cái 1.345.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
717 0 Hết hàng
Ổ cắm âm sàn đôi 3 chấu đa năng Simon S50 - TD120F25H (Silver)
807.000 VNĐ/cái 1.345.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1402 0 Còn hàng
Bộ công tắc ba 1 chiều có phản quang Simon S50 - 51031BTY
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
614 0 Còn hàng
Bộ công tắc đôi 2 chiều Simon S50 - 51022B
62.000 VNĐ/cái 100.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
519 0 Còn hàng
Bộ công tắc đôi 1 chiều phản quang Simon S50 - 51021BTY
58.280 VNĐ/cái 94.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
516 0 Còn hàng
Nút chuông báo không làm phiền và dọn phòng Simon S50 - 56303A
241.800 VNĐ/cái 253.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
649 0 Còn hàng
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu Simon S50 - 51087
111.000 VNĐ/cái 185.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1281 0 Còn hàng
Ổ cắm 3 chấu đa năng Simon S50 - 51089
74.400 VNĐ/cái 124.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
611 0 Còn hàng
Ổ cắm 2 chấu + công tắc 1 chiều Simon S50 - 51076B
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
554 0 Còn hàng
Ổ cắm điện thoại RJ11 Simon S50 - 55214
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
492 0 Còn hàng
Công tắc thẻ từ 16A Simon S50 - 55503
484.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
564 0 Còn hàng
Công tắc đơn 2 chiều Simon S51A - H22 (size M)
25.200 VNĐ/cái 42.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
497 0 Còn hàng
Bộ ổ cắm 2 chấu và 3 chấu Uten Q7 - Q7Z12Z13/N
Giá bán : Liên hệ (1 đánh giá)
576 0 Còn hàng
Bộ công tắc đôi Led 2 chiều Uten Q7 - Q7K22/Q7KGK22
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
503 0 Còn hàng
Ổ cắm 3 chấu đa năng Uten Q7 - Q7Z13/N
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
603 0 Còn hàng
Bộ công tắc 4 LED 2 chiều Uten Q7 - Q7K42/Q7KGK42
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
550 0 Còn hàng
Bộ công tắc 3 LED 2 chiều Uten Q7 - Q7K32/Q7KGK32
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
476 0 Còn hàng
Bộ công tắc đơn LED 2 chiều Uten Q7 - Q7K12/Q7KGK12
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
507 0 Còn hàng
Ổ cắm 2 chấu (size S) Uten V9.1PCZ2/N-SS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
442 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều (size L) Uten V9.1PG11-LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
447 0 Còn hàng
Ổ cắm 3 chấu đa năng Uten V9.1PCZ13/N-MS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
493 0 Còn hàng
Hạt đèn báo đỏ Uten V9.1DLR
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
441 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều (size M) Uten V9.1PGK11-MS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
455 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều (size S) Uten V9.1PGK11-SS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
506 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều (size S) Zencelo A 8431S-1-BZ-G19
66.066 VNĐ/cái (0 đánh giá)
686 0 Còn hàng
Công tắc 20A (size M) Zencelo A 8431MD20-BZ-G19 (màu đồng)
223.608 VNĐ/cái (0 đánh giá)
495 0 Còn hàng
Ổ đơn 2 chấu Zencelo A 84426SUS-BZ-G19 (màu đồng)
49.368 VNĐ/cái (0 đánh giá)
574 0 Còn hàng
Ổ đôi 3 chấu Zencelo A 84426LUES2-BZ-G19 (màu đồng)
120.516 VNĐ/cái (0 đánh giá)
581 0 Còn hàng
Ổ cắm tivi Zencelo A 8431STV- BZ-G19 (màu đồng)
105.270 VNĐ/cái (0 đánh giá)
515 0 Còn hàng
Nút che trơn Zencelo A 8430SP- BZ-G19 (màu đồng)
8.712 VNĐ/cái (0 đánh giá)
496 0 Còn hàng
Đèn báo đỏ Zencelo A 8430SNRD-BZ-G19 (màu đồng)
127.776 VNĐ/cái (0 đánh giá)
488 0 Còn hàng
Ổ mạng Cat6 (size S) Zencelo A 8431SRJ6V-BZ-G19 (màu đồng)
207.636 VNĐ/cái (0 đánh giá)
551 0 Còn hàng
Mặt 6 (size S) Zencelo A A84T02L-SZ-G19 (màu đồng)
71.874 VNĐ/cái (0 đánh giá)
471 0 Còn hàng
Mặt 4 (size S) Zencelo A A84T04L-SZ-G19 (màu đồng)
71.874 VNĐ/cái (0 đánh giá)
465 0 Còn hàng
Ổ cắm điện thoại (size S) Zencelo A 8431SRJ4-BZ-G19
105.270 VNĐ/cái (0 đánh giá)
440 0 Còn hàng
Mặt 2 (size S) Zencelo A A8402S-SZ-G19 (màu đồng)
39.204 VNĐ/cái (0 đánh giá)
481 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ S có đèn báo Halumie Panasonic (WEVH5151-51)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
597 0 Còn hàng
Mặt át nhiệt Halumie Panasonic (WEVH8061)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
556 0 Còn hàng
Công tắc C 2 chiều cỡ S Halumie Panasonic (WEVH68030)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
510 0 Còn hàng
Công tắc C 2 chiều cỡ S Halumie Panasonic (WEVH5532, WEVH5532-7)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
999 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ L Halumie Panasonic (WEVH5511-7)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
542 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ M Halumie Panasonic (WEVH5521-7)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
508 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ S Halumie Panasonic (WEVH5531-7)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
539 0 Còn hàng
Mặt 3 Halumie Panasonic (WEVH68030)
12.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
575 0 Còn hàng
Mặt 2 Halumie Panasonic (WEVH68020)
12.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
562 0 Còn hàng
Mặt 1 Halumie Panasonic (WEVH68010)
12.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
597 0 Còn hàng
Mặt 3 Full Panasonic (WZV7843W)
10.230 VNĐ/cái 16.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
547 0 Còn hàng
Mặt 2 Full Panasonic (WZV7842W)
10.230 VNĐ/cái 16.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
495 0 Còn hàng
Hạt điện thoại 8 dây Sino S30RJ88
49.856 VNĐ/cái (0 đánh giá)
577 0 Còn hàng
Hạt điện thoại Sino S30RJ40
37.696 VNĐ/cái (0 đánh giá)
530 0 Còn hàng
Hạt ổ cắm tivi Sino S30TV75MS
30.552 VNĐ/cái (0 đánh giá)
564 0 Còn hàng
Hạt đèn báo Sino S30NRD
12.540 VNĐ/cái (0 đánh giá)
716 0 Còn hàng
Công tắc C 2 chiều Sino S30M
13.528 VNĐ/cái (0 đánh giá)
522 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều Sino S30/1/2M
7.752 VNĐ/cái (0 đánh giá)
525 0 Còn hàng
Mặt át đôi Sino ST122/M (M)
9.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
632 0 Còn hàng
Mặt át đơn Sino ST121/M (M)
9.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
737 0 Còn hàng
Bộ chìa khóa từ 20A có đèn báo Sino S18KT + SKTA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
501 0 Còn hàng
Ổ cắm đôi 3 chấu Sino S1982E (S1982EV)
49.140 VNĐ/cái (0 đánh giá)
550 0 Còn hàng
Ổ cắm đơn 3 chấu Sino S1981E (S1981EV)
36.540 VNĐ/cái (0 đánh giá)
449 0 Còn hàng
Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 công tắc Sino S1982XX (S1982XXV)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
514 0 Còn hàng
Khung viền Logus 90 Aquarella (TAL - Aluminium)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
502 0 Còn hàng
Khung viền Logus 90 Thủy tinh (TCA - Cristal/ Aluminium)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
476 0 Còn hàng
Khung viền Logus 90 Animato (TDG - Green/ Ice)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
498 0 Còn hàng
Khung viền Logus 90 Gỗ (TNA - Walnut Tree/Aluminium)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
449 0 Còn hàng
Khung viền Logus 90 Kim loại TUS - Aluminium/Gray
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
492 0 Còn hàng
Khung viền Logus 90 Đá nhân tạo
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
473 0 Còn hàng
Khung viền Logus 90 Base
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
539 0 Còn hàng
Khung viền đơn kim loại Efapel - 90910T-BR,MF
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
492 0 Còn hàng
Khung viền 2 kim loại Efapel - 90920T-BR,MF
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
453 0 Còn hàng
Mặt ổ cắm màn che Efapel - 90842T-BR,MF
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
458 0 Còn hàng
Khung viền 3 kim loại Efapel - 90930T-MF
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
412 0 Còn hàng
Phím nhấn ba Efapel - 90661T-BR,MF
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
446 0 Còn hàng
Bộ hạt mạng NEE (V25-30)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
419 0 Còn hàng
Bộ công tắc dọn phòng và chuông không làm phiền NEE (V25-44)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
455 0 Còn hàng
Bộ công tắc thẻ từ NEE (V25-41)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
474 0 Còn hàng
Bộ ổ tivi + điện thoại NEE (V25-34)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
396 0 Còn hàng
Bộ ổ điện thoại đơn NEE (V25-29)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
426 0 Còn hàng
Bộ ổ tivi đơn NEE (V25-25)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
394 0 Còn hàng
Bộ ổ đơn 3 chấu NEE (V25-21)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
393 0 Còn hàng
Bộ ổ 2 chấu + ổ 3 chấu NEE (V25-20)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
431 0 Còn hàng
Bộ ổ đơn 3 chấu + công tắc NEE (V25-14)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
420 0 Còn hàng
Bộ 4 công tắc 2 chiều NEE (V25-10)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
412 0 Còn hàng
Bộ 4 công tắc 1 chiều NEE (V25-09)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
398 0 Còn hàng
Bộ 3 công tắc 2 chiều NEE (V25-08)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
410 0 Còn hàng
Ổ cắm đa năng và công tắc A69-JAC Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
964 0 Còn hàng
Công tắc ba 2 chiều A69-K03B Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
742 0 Còn hàng
Công tắc ba 1 chiều A69-K03A Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
756 0 Còn hàng
Công tắc đôi 2 chiều A69-K02B Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
727 0 Còn hàng
Công tắc đôi 1 chiều A69-K02A Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
727 0 Còn hàng
Công tắc đơn 2 chiều A69-K01B Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
827 0 Còn hàng
Công tắc đơn 1 chiều A69-K01A Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
703 0 Còn hàng
Mặt đơn vân gỗ A78-P24D Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
463 0 Còn hàng
Ổ cắm đa năng + sạc USB A77-C06E16 Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
451 0 Còn hàng
Ổ cắm đa năng A77-C06 Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
489 0 Còn hàng
Ổ cắm điện thoại A77-E01 Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
432 0 Còn hàng
Ổ cắm mạng A77-E02 Art DNA
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
474 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032