Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Phím che trơn 1M Bticino - HC4950
36.820 VNĐ/cái (0 đánh giá)
24 0 Còn hàng
Hạt tivi RJ11- Biticino - HC/L/4258/11N
464.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
43 0 Còn hàng
Hạt mạng RJ45 1M Biticino - HC4279C6
542.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
30 0 Còn hàng
Ổ cắm đôi 3 chấu Bticino - HC4185
519.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
26 0 Còn hàng
Ổ cắm đơn 3 chấu đa năng Bticino - HC4139
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
27 0 Còn hàng
Ổ cắm đơn 3 chấu Bticino - HC4126
350.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
24 0 Còn hàng
Công tắc 20A 1 chiều 2 cực Bticino - HC4002
385.710 VNĐ/cái (0 đánh giá)
33 0 Còn hàng
Công tắc 2 chiều (16A) Bticino - HC4053
285.675 VNĐ/cái (0 đánh giá)
18 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều Acelus Biticino - HD4051/HC4051
229.515 VNĐ/cái (0 đánh giá)
15 0 Còn hàng
Khung đỡ mặt 3M Acelus Biticino - H4703
50.330 VNĐ/cái (0 đánh giá)
13 0 Còn hàng
Mặt 3M Brushed Aluminium Bticino - HB4803XC
516.663 VNĐ/cái (0 đánh giá)
13 0 Còn hàng
Mặt 3 mạ vàng bóng Bticino - HB4803OR
731.965 VNĐ/cái (0 đánh giá)
17 0 Còn hàng
Mặt 3M chuẩn Italy Legrand - 575012
71.127 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Công tắc đơn 2 chiều Legrand - 572505
83.475 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Công tắc C có đèn báo Legrand - 572506
127.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Chiết áp đèn 400W (2M) Legrand - 572713
453.852 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổ cắm đơn 2 chấu (1M) Legrand - 572604
96.264 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3 0 Còn hàng
Ổ cắm điện thoại RJ11 (1M) Legrand - 572800
144.396 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3 0 Còn hàng
Ổ cắm Tivi (1M) Legrand - 572671
178.101 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3 0 Còn hàng
Phím che trơn 1M Legrand - 572841 (Gray)
23.373 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều 20A Legrand - 572513
149.373 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3 0 Còn hàng
Hạt đèn báo Legrand - 572452
236.187 VNĐ/cái (0 đánh giá)
4 0 Còn hàng
Công tắc 20A (1M) Legrand - 572013
129.843 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3 0 Còn hàng
Nút che trơn Legrand - 572341 (white)
19.530 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2 0 Còn hàng
Hạt mạng Panasonic Thái Lan - WEG2488H (Gray)
195.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
28 0 Còn hàng
Hạt tivi Panasonic Thái Lan - WEG2501H (Gray)
112.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Ổ đôi 3 chấu (có màn che) Panasonic Thái Lan - WEG15829H (Gray)
239.648 VNĐ/cái (0 đánh giá)
26 0 Còn hàng
Ổ đôi 3 chấu (không màn che) Panasonic Thái Lan - WEG15929H (Gray)
200.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
43 0 Còn hàng
Ổ đơn 3 chấu Panasonic Thái Lan - WEG1181HK (Gray)
162.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
30 0 Còn hàng
Ổ cắm 2 chấu Panasonic Thái Lan - WEG10919H (Gray)
46.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
25 0 Còn hàng
Công tắc 2 chiều (Size S) Panasonic Thái Lan - WEAG5532MH (Gray)
103.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
31 0 Còn hàng
Công tắc 1 chiều (Size S) Panasonic Thái Lan - WEAG5531MH (Gray)
56.265 VNĐ/cái (0 đánh giá)
25 0 Còn hàng
Mặt 6 Panasonic Thái Lan - WEAG6806MH (Gray)
76.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Mặt 4 Panasonic Thái Lan - WEAG6804MH (Gray)
76.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
41 0 Còn hàng
Mặt 3 Panasonic Thái Lan - WEAG6803MH (Gray)
49.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
56 0 Còn hàng
Mặt 2 Panasonic Thái Lan - WEAG6802MH (Gray)
49.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
38 0 Còn hàng
Ổ cắm âm sàn đôi 3 chấu đa năng Simon S50 - TD120F25 (Gold)
798.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Ổ cắm âm sàn đôi 3 chấu đa năng Simon S50 - TD120F25H (Silver)
705.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
75 0 Còn hàng
Bộ công tắc ba 1 chiều có phản quang Simon S50 - 51031BTY
73.780 VNĐ/cái 119.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
41 0 Còn hàng
Bộ công tắc đôi 2 chiều Simon S50 - 51022B
62.000 VNĐ/cái 100.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Bộ công tắc đôi 1 chiều phản quang Simon S50 - 51021BTY
56.420 VNĐ/cái 91.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
32 0 Còn hàng
Nút chuông báo không làm phiền và dọn phòng Simon S50 - 56303A
253.500 VNĐ/cái 390.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
25 0 Còn hàng
Bộ ổ cắm đôi 3 chấu Simon S50 - 51087
101.680 VNĐ/cái 164.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
82 0 Còn hàng
Ổ cắm 3 chấu đa năng Simon S50 - 51089
74.400 VNĐ/cái 120.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
26 0 Còn hàng
Ổ cắm đôi 2 chấu đa năng Simon S50 - 51072
53.320 VNĐ/cái 86.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
40 0 Còn hàng
Ổ cắm 2 chấu + công tắc 1 chiều Simon S50 - 51076B
50.220 VNĐ/cái 81.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
Ổ cắm điện thoại RJ11 Simon S50 - 55214
92.380 VNĐ/cái 149.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
18 0 Còn hàng
Công tắc thẻ từ 16A Simon S50 - 55503
441.936 VNĐ/cái 712.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ S có đèn báo Halumie Panasonic (WEVH5151-51)
70.560 VNĐ/cái 109.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
22 0 Còn hàng
Mặt át nhiệt Halumie Panasonic (WEVH8061)
Giá bán : Liên hệ 16.700 VNĐ/cái (0 đánh giá)
15 0 Còn hàng
Công tắc C 2 chiều cỡ S Halumie Panasonic (WEVH68030)
Giá bán : Liên hệ 130.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
19 0 Còn hàng
Công tắc C 2 chiều cỡ S Halumie Panasonic (WEVH5532, WEVH5532-7)
Giá bán : Liên hệ 43.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ L Halumie Panasonic (WEVH5511-7)
12.285 VNĐ/cái 19.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ M Halumie Panasonic (WEVH5521-7)
12.285 VNĐ/cái 19.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
19 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều cỡ S Halumie Panasonic (WEVH5531-7)
12.285 VNĐ/cái 19.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
Mặt 3 Halumie Panasonic (WEVH68030)
11.340 VNĐ/cái 16.700 VNĐ/cái (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
Mặt 2 Halumie Panasonic (WEVH68020)
11.340 VNĐ/cái 16.700 VNĐ/cái (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
Mặt 1 Halumie Panasonic (WEVH68010)
11.340 VNĐ/cái 16.700 VNĐ/cái (0 đánh giá)
18 0 Còn hàng
Mặt 3 Full Panasonic (WZV7843W)
9.765 VNĐ/cái 15.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
Mặt 2 Full Panasonic (WZV7842W)
9.765 VNĐ/cái 15.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
Hạt điện thoại 8 dây Sino S30RJ88
47.232 VNĐ/cái 65.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
22 0 Còn hàng
Hạt điện thoại Sino S30RJ40
35.712 VNĐ/cái 49.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
17 0 Còn hàng
Hạt ổ cắm tivi Sino S30TV75MS
28.994 VNĐ/cái 40.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
22 0 Còn hàng
Hạt đèn báo Sino S30NRD
11.880 VNĐ/cái 16.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
Công tắc C 2 chiều Sino S30M
11.926 VNĐ/cái 17.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
Công tắc B 1 chiều Sino S30/1/2M
6.834 VNĐ/cái 10.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
17 0 Còn hàng
Mặt át đôi Sino ST122/M (M)
8.064 VNĐ/cái 12.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
Mặt át đơn Sino ST121/M (M)
8.064 VNĐ/cái 12.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
Bộ chìa khóa từ 20A có đèn báo Sino S18KT + SKTA
210.000 VNĐ/cái 263.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
Ổ cắm đôi 3 chấu Sino S1982E (S1982EV)
Giá bán : Liên hệ 70.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
23 0 Còn hàng
Ổ cắm đơn 3 chấu Sino S1981E (S1981EV)
Giá bán : Liên hệ 52.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 công tắc Sino S1982XX (S1982XXV)
Giá bán : Liên hệ 57.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
18 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0902 02 55 85