Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ổn áp 20KVA SH (Dải 150-250) Standa
9.065.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
337 0 Còn hàng
Ổn áp 15KVA SH (Dải 150-250) Standa
6.965.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
312 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA DRI (Dải 90-250) Standa
5.306.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
331 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA SH (Dải 150-250) Standa
4.123.420 VNĐ/cái (0 đánh giá)
300 0 Còn hàng
Ổn áp 7.5KVA DRI (Dải 90-250) Standa
4.123.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
286 0 Còn hàng
Ổn áp 7.5KVA SH (Dải 150-250) Standa
3.248.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
333 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA DRI (Dải 90-250) Standa
2.730.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
285 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA SH (Dải 150-250) Standa
2.380.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
186 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA (90-250V) Classy - Robot
6.225.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Ổn áp 8KVA (90-250V) Classy - Robot
4.725.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
133 0 Còn hàng
Ổn áp 8KVA (130-270V) Classy - Robot
4.050.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
123 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA (130-270V) Classy - Robot
2.700.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
147 0 Còn hàng
Biến áp vô cấp 1 pha SD-255 Lioa
796.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
163 0 Còn hàng
Máy biến áp đổi nguồn BC-3630 Lioa
2.175.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
153 0 Còn hàng
Máy phát điện DCA-15LSK Denyo
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Máy phát điện SH 6500EX Elemax
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
189 0 Còn hàng
Máy phát điện NPX6800GXE
26.500.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
203 0 Còn hàng
Máy phát điện NP13000GXE
67.390.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
Máy phát điện NP11000GXE
61.920.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
151 0 Còn hàng
Máy phát điện NP3900GXE
19.500.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
208 0 Còn hàng
Máy phát điện NP2800GXE
11.250.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032