Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Dây điện MasterTec - Malaysia 2 x 6
28.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1160 0 Còn hàng
Dây điện Mastertec - Malaysia 1 x 2,5
7.203 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1156 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 3 x 0,75
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1434 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 6
34.449 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1333 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 4
23.141 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1192 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 2,5
14.711 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1117 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 1,5
9.247 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
875 0 Còn hàng
Dây CVV Goldcup 2 x 0,75
5.444 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
826 0 Còn hàng
Dây CV 1 x 10 Goldcup
26.474 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
867 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 6
15.797 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
692 0 Còn hàng
Dây CV Goldcup 1 x 4
10.614 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
646 0 Còn hàng
Dây tiếp địa Cadisun 1 x 6
15.107 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1141 0 Còn hàng
Ổ cắm Anten Tivi Full Panasonic WZ1201W
38.430 VNĐ/cái (0 đánh giá)
798 0 Còn hàng
Ổ cắm mạng Cat5 Wide Panasonic WEG2488SW - Thailand
195.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1124 0 Còn hàng
Ổ cắm mạng Cat5 Wide Panasonic WEV2488SW
122.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
853 0 Còn hàng
Ổ cắm mạng Full Panasonic NRV3160W
112.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1483 0 Còn hàng
Hạt mạng RJ45 cat 5E AMP
6.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
740 0 Còn hàng
Hạt mạng RJ45 TQ
2.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1038 0 Còn hàng
Dây loa 3 ly
7.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
996 0 Còn hàng
Dây loa 2 ly
5.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
863 0 Còn hàng
Dây loa 0.5 ly
2.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
927 0 Còn hàng
Dây tivi RG11 Alantek
13.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1015 0 Còn hàng
Dây tivi RG6 Alantek
7.000 VNĐ/cái (1 đánh giá)
918 0 Còn hàng
Dây Tivi sino 5C-FB/SN/CA
4.100 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
932 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
739 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
689 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
646 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
649 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1024 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
866 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
743 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
807 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
802 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1280 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
808 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032