Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Khớp nối trơn Ø40 (E242/40)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
856 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø32 (E242/32)
1.408 VNĐ/cái (0 đánh giá)
859 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø25 (E242/25)
1.024 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1065 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø20 (E242/20)
627 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1412 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø16 (E242/16)
576 VNĐ/cái (0 đánh giá)
882 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø40 (E258+281/40)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1156 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø32 (E258+281/32)
3.136 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1034 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø25 (E258+281/25)
1.888 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1533 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø20 (E258+281/20)
1.485 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3469 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø16 (E258+281/16)
1.408 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1261 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø32 (E280/32)
1.549 VNĐ/cái (0 đánh giá)
872 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø25 (E280/25)
1.408 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1425 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø20 (E280/20)
742 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1454 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø16 (E280/16)
678 VNĐ/cái (0 đánh giá)
902 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 235 x 235 x 80 (mm)
66.560 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3801 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 185 x 185 x 80 (mm)
43.520 VNĐ/cái (0 đánh giá)
4413 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 160 x 160 x 50 (mm) 26
24.064 VNĐ/cái (0 đánh giá)
4903 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 110 x 110 50 (mm)
11.648 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3674 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 80 x 80 x 50 (mm)
9.088 VNĐ/cái (0 đánh giá)
8890 0 Còn hàng
Đế âm vuông tự chống cháy loại sâu Sino - S3157H
5.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
4524 0 Còn hàng
Đế âm vuông tự chống cháy loại nông Sino - S3157L
4.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2714 0 Còn hàng
Đế âm đôi chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157/D
7.700 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1680 0 Còn hàng
Đế âm đơn chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157H
5.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1475 0 Còn hàng
Đế âm đơn chữ nhật tự chống cháy Sino - S2157
3.500 VNĐ/cái (1 đánh giá)
3187 0 Còn hàng
Đế nổi chữ nhật cao Sino CK157RH
5.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1284 0 Còn hàng
Đế nối tự chống cháy loại vuông Sino S238
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1496 0 Còn hàng
Đế nổi chữ nhật thấp Sino CK157RL
5.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1019 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP32
111.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
753 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP25
86.850 VNĐ/cái (0 đánh giá)
793 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP20
66.150 VNĐ/cái (0 đánh giá)
952 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP16
57.240 VNĐ/cái (0 đánh giá)
839 0 Còn hàng
Nắp đậy hộp chia ngả
1.024 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1342 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 4 đường SP/Sino D25
4.403 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1537 0 Còn hàng
Chia ngả 4 đường SP/Sino D20
3.904 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2407 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 4 đường SP/Sino D16
3.789 VNĐ/cái (0 đánh giá)
937 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường vuông góc SP/Sino D25
4.403 VNĐ/cái (0 đánh giá)
955 0 Còn hàng
Chia ngả 3 đường SP/Sino D25
4.403 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1611 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 3 đường SP/Sino D20
3.904 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3780 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 3 đường SP/Sino D16
3.789 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3074 0 Còn hàng
Hộp Chia ngả 2 đường thẳng SP/Sino D25
4.403 VNĐ/cái (0 đánh giá)
872 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường thẳng SP/Sino D20
3.904 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2155 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 1 đường SP/Sino D20
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
970 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường vuông góc SP/Sino D20
3.904 VNĐ/cái (0 đánh giá)
3073 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø32 (E244/32)
7.424 VNĐ/cái (0 đánh giá)
794 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø25 (E244/25)
5.120 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1216 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø20 (E246/20)
3.104 VNĐ/cái (0 đánh giá)
916 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø16 (E244/16)
2.163 VNĐ/cái (0 đánh giá)
892 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø32 (E246/32)
7.168 VNĐ/cái (0 đánh giá)
817 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø25 (E246/25)
5.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1120 0 Còn hàng
Cút chữ T (có nắp) Ø20 (E246/20)
4.384 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1094 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø16 (E246/16)
3.136 VNĐ/cái (0 đánh giá)
801 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032