Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Khớp nối trơn Ø40 (E242/40)
7.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
301 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø32 (E242/32)
1.826 VNĐ/cái (0 đánh giá)
321 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø25 (E242/25)
1.328 VNĐ/cái (0 đánh giá)
345 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø20 (E242/20)
813 VNĐ/cái (0 đánh giá)
411 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø16 (E242/16)
747 VNĐ/cái (0 đánh giá)
295 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø40 (E258+281/40)
8.925 VNĐ/cái (0 đánh giá)
398 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø32 (E258+281/32)
4.067 VNĐ/cái (0 đánh giá)
369 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø25 (E258+281/25)
2.449 VNĐ/cái (0 đánh giá)
495 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø20 (E258+281/20)
1.926 VNĐ/cái (0 đánh giá)
887 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø16 (E258+281/16)
1.826 VNĐ/cái (0 đánh giá)
530 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø32 (E280/32)
2.009 VNĐ/cái (0 đánh giá)
276 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø25 (E280/25)
1.826 VNĐ/cái (0 đánh giá)
321 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø20 (E280/20)
963 VNĐ/cái (0 đánh giá)
343 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø16 (E280/16)
880 VNĐ/cái (0 đánh giá)
311 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 235 x 235 x 80 (mm)
91.520 VNĐ/cái (0 đánh giá)
838 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 185 x 185 x 80 (mm)
59.840 VNĐ/cái (0 đánh giá)
988 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 160 x 160 x 50 (mm) 26
33.088 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1968 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 110 x 110 50 (mm)
16.016 VNĐ/cái (0 đánh giá)
463 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 80 x 80 x 50 (mm)
12.496 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1764 0 Còn hàng
Đế âm vuông tự chống cháy loại sâu Sino - S3157H
5.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
880 0 Còn hàng
Đế âm vuông tự chống cháy loại nông Sino - S3157L
4.800 VNĐ/cái 4.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1072 0 Còn hàng
Đế âm đôi chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157/D
10.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
615 0 Còn hàng
Đế âm đơn chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157H
6.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
547 0 Còn hàng
Đế âm đơn chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157
2.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
794 0 Còn hàng
Đế nổi chữ nhật cao Sino CK157RH
5.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
401 0 Còn hàng
Đế nối tự chống cháy loại vuông Sino S238
5.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
526 0 Còn hàng
Đế nổi chữ nhật thấp Sino CK157RL
4.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
413 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP32
102.920 VNĐ/cái 124.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
269 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP25
80.095 VNĐ/cái 96.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP20
61.005 VNĐ/cái 73.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
312 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP16
52.788 VNĐ/cái 63.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
309 0 Còn hàng
Nắp đậy hộp chia ngả
1.328 VNĐ/cái (0 đánh giá)
397 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 4 đường SP/Sino D25
5.710 VNĐ/cái (0 đánh giá)
419 0 Còn hàng
Chia ngả 4 đường SP/Sino D20
5.063 VNĐ/cái (0 đánh giá)
450 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 4 đường SP/Sino D16
4.914 VNĐ/cái (0 đánh giá)
348 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường vuông góc SP/Sino D25
5.710 VNĐ/cái (0 đánh giá)
356 0 Còn hàng
Chia ngả 3 đường SP/Sino D25
5.710 VNĐ/cái (0 đánh giá)
419 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 3 đường SP/Sino D20
5.063 VNĐ/cái (0 đánh giá)
375 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 3 đường SP/Sino D16
4.914 VNĐ/cái (0 đánh giá)
460 0 Còn hàng
Hộp Chia ngả 2 đường thẳng SP/Sino D25
5.710 VNĐ/cái (0 đánh giá)
252 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường thẳng SP/Sino D20
5.063 VNĐ/cái (0 đánh giá)
314 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 1 đường SP/Sino D20
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
343 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường vuông góc SP/Sino D20
5.063 VNĐ/cái (0 đánh giá)
779 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø32 (E244/32)
9.628 VNĐ/cái (0 đánh giá)
288 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø25 (E244/25)
6.640 VNĐ/cái (0 đánh giá)
292 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø20 (E246/20)
4.026 VNĐ/cái (0 đánh giá)
273 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø16 (E244/16)
2.805 VNĐ/cái (0 đánh giá)
332 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø32 (E246/32)
9.296 VNĐ/cái (0 đánh giá)
299 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø25 (E246/25)
7.263 VNĐ/cái (0 đánh giá)
367 0 Còn hàng
Cút chữ T (có nắp) Ø20 (E246/20)
5.686 VNĐ/cái (0 đánh giá)
341 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø16 (E246/16)
4.067 VNĐ/cái (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
Co cong EMT E31 (1'')
36.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
265 0 Còn hàng
Co cong EMT E25 (3/4'')
26.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
311 0 Còn hàng
Co cong EMT E19 (1/2'')
12.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
285 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032