Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Khớp nối trơn Ø63 (E242/63)
Giá bán : Liên hệ 14.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
96 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø50 (E242/50)
Giá bán : Liên hệ 14.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
97 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø40 (E242/40)
7.840 VNĐ/cái 8.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
92 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø32 (E242/32)
1.664 VNĐ/cái 2.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
90 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø25 (E242/25)
1.200 VNĐ/cái 1.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
96 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø20 (E242/20)
736 VNĐ/cái 980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
114 0 Còn hàng
Khớp nối trơn Ø16 (E242/16)
680 VNĐ/cái 900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
87 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø50 (E258+281/50)
Giá bán : Liên hệ 15.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
101 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø40 (E258+281/40)
7.840 VNĐ/cái 10.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
110 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø32 (E258+281/32)
3.728 VNĐ/cái 4.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
113 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø25 (E258+281/25)
2.240 VNĐ/cái 2.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
109 0 Còn hàng
Đầu + khớp nối ren Ø20 (E258+281/20)
1.760 VNĐ/cái 2.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
162 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø50 (E280/50)
Giá bán : Liên hệ 5.460 VNĐ/cái (0 đánh giá)
96 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø40 (E280/40)
Giá bán : Liên hệ 3.380 VNĐ/cái (0 đánh giá)
98 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø32 (E280/32)
1.960 VNĐ/cái 2.580 VNĐ/cái (0 đánh giá)
85 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø25 (E280/25)
1.664 VNĐ/cái 2.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
76 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø20 (E280/20)
976 VNĐ/cái 1.280 VNĐ/cái (0 đánh giá)
104 0 Còn hàng
Kẹp đỡ ống Ø16 (E280/16)
896 VNĐ/cái 1.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
103 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 235 x 235 x 80 (mm)
70.000 VNĐ/cái 104.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
227 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 185 x 185 x 80 (mm)
52.000 VNĐ/cái 68.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
190 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 160 x 160 x 50 (mm)
30.000 VNĐ/cái 37.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
335 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 110 x 110 50 (mm)
14.000 VNĐ/cái 18.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
140 0 Còn hàng
Hộp nối dây tự chống cháy 80 x 80 x 50 (mm)
11.000 VNĐ/cái 14.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
286 0 Còn hàng
Đế âm vuông tự chống cháy loại sâu Sino - S3157H
4.500 VNĐ/cái 5.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
264 0 Còn hàng
Đế âm vuông tự chống cháy loại nông Sino - S3157L
4.000 VNĐ/cái 4.860 VNĐ/cái (0 đánh giá)
319 0 Còn hàng
Đế âm đôi chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157/D
7.400 VNĐ/cái 13.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
157 0 Còn hàng
Đế âm đơn chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157H
5.000 VNĐ/cái 6.050 VNĐ/cái (0 đánh giá)
242 0 Còn hàng
Đế âm đơn chữ nhật tự chống cháy loại sâu Sino - S2157
2.000 VNĐ/cái 4.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
216 0 Còn hàng
Đế nổi chữ nhật cao Sino CK157RH
4.500 VNĐ/cái 6.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
149 0 Còn hàng
Đế nối tự chống cháy loại vuông Sino S238
5.000 VNĐ/cái 6.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
172 0 Còn hàng
Đế nổi chữ nhật thấp Sino CK157RL
4.000 VNĐ/cái 5.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
131 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP32
106.200 VNĐ/cái 124.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP25
82.620 VNĐ/cái 96.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
93 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP20
63.000 VNĐ/cái 73.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Lò xo uốn ống SP16
54.450 VNĐ/cái 63.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
90 0 Còn hàng
Nắp đậy hộp chia ngả
1.200 VNĐ/cái 1.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
119 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 4 đường SP/Sino D25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
104 0 Còn hàng
Chia ngả 4 đường SP/Sino D20
4.800 VNĐ/cái 6.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
105 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 4 đường SP/Sino D16
4.640 VNĐ/cái 6.120 VNĐ/cái (0 đánh giá)
91 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường vuông góc SP/Sino D25
4.800 VNĐ/cái 7.150 VNĐ/cái (0 đánh giá)
105 0 Còn hàng
Chia ngả 3 đường SP/Sino D25
5.446 VNĐ/cái 7.150 VNĐ/cái (0 đánh giá)
101 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 3 đường SP/Sino D20
4.800 VNĐ/cái 6.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
106 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 3 đường SP/Sino D16
4.660 VNĐ/cái 6.120 VNĐ/cái (0 đánh giá)
102 0 Còn hàng
Hộp Chia ngả 2 đường thẳng SP/Sino D25
4.800 VNĐ/cái 7.150 VNĐ/cái (0 đánh giá)
86 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường thẳng SP/Sino D20
4.800 VNĐ/cái 6.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
90 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 1 đường SP/Sino D20
4.171 VNĐ/cái 6.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
97 0 Còn hàng
Hộp chia ngả 2 đường vuông góc SP/Sino D20
4.800 VNĐ/cái 6.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
148 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø32 (E244/32)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
88 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø25 (E244/25)
6.080 VNĐ/cái 8.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
92 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø20 (E246/20)
3.680 VNĐ/cái 4.850 VNĐ/cái (0 đánh giá)
82 0 Còn hàng
Cút chữ L có nắp Ø16 (E244/16)
2.576 VNĐ/cái 3.380 VNĐ/cái (0 đánh giá)
86 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø32 (E246/32)
8.400 VNĐ/cái 11.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
92 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø25 (E246/25)
6.000 VNĐ/cái 8.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
83 0 Còn hàng
Cút chữ T (có nắp) Ø20 (E246/20)
5.200 VNĐ/cái 6.850 VNĐ/cái (0 đánh giá)
82 0 Còn hàng
Cút chữ T có nắp Ø16 (E246/16)
3.728 VNĐ/cái 4.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
87 0 Còn hàng
Co cong EMT E31 (1'')
36.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
79 0 Còn hàng
Co cong EMT E25 (3/4'')
26.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
79 0 Còn hàng
Co cong EMT E19 (1/2'')
12.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
85 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032