Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Cáp CV 1 x 70 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
759 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 50 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
746 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
757 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
748 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
803 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
719 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
752 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
765 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x70 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1111 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x50 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1315 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x35 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1434 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x25 Goldcup
59.495 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
863 0 Còn hàng
Cáp CVV 4 x 6 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
759 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 2,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
792 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 1,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
740 0 Còn hàng
Cáp CVV 2 x 4 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
997 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 1,5
9.240 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
701 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 2,5
14.784 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
758 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 1,5
13.123 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
861 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 2,5
21.235 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
781 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 1,5
16.959 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
657 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 2,5
27.417 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
772 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x95 + 1x70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1062 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
925 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x70 + 1x35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1059 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x50 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1040 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1031 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x25 + 1x16
219.093 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1367 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x16 + 1x10
142.159 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1192 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x10 + 1x6
91.028 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1220 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 6 + 1 x 4
58.887 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1002 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 4 + 1 x 2.5
40.658 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
888 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 16
154.659 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
747 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 10
101.298 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
863 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 7 x 1
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1125 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 5 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1028 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 16 x 0.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1029 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 12 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1159 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 3 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
837 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1160 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
961 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
807 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
908 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
866 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
922 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1461 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
925 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 150
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1107 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 3 x 70 + 1 x 35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1034 0 Còn hàng
Cáp ngầm 2 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 2 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1109 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
809 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
764 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
693 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
698 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 240 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1865 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 120 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1083 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 1,5 Hàn Quốc
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
694 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 25 + 1 x 16) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
924 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 6 + 1 x 4) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1034 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 4 + 1 x 2.5) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
785 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 2,5 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
732 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032