Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Cáp CV 1 x 70 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
573 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 50 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
562 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
549 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
567 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
622 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
557 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
571 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
577 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x70 Goldcup
166.220 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
751 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x50 Goldcup
118.125 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
954 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x35 Goldcup
81.924 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
989 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x25 Goldcup
59.478 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
561 0 Còn hàng
Cáp CVV 4 x 6 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
578 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 2,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
555 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 1,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
585 0 Còn hàng
Cáp CVV 2 x 4 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
807 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 1,5
8.951 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
529 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 2,5
14.306 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
590 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 1,5
12.695 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
684 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 2,5
20.527 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
534 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 1,5
16.392 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
511 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 2,5
25.788 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
598 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x95 + 1x70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
826 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
672 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x70 + 1x35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
800 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x50 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
745 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
773 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x25 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
982 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x16 + 1x10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
847 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x10 + 1x6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
923 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
665 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 4 + 1 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
681 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 16
155.292 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
574 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 10
101.951 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
609 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 7 x 1
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
812 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 5 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
642 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 16 x 0.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
696 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 12 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
867 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 3 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
643 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
860 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
735 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
638 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
646 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
682 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
696 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1080 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
643 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 150
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
812 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 3 x 70 + 1 x 35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
806 0 Còn hàng
Cáp ngầm 2 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 2 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
886 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
617 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
568 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
550 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
550 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 240 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1374 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 120 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
743 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 1,5 Hàn Quốc
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
478 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 25 + 1 x 16) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
683 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 6 + 1 x 4) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
813 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 4 + 1 x 2.5) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
583 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 2,5 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
552 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032