Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Cáp CV 1 x 70 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
178 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 50 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
190 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
157 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
163 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
181 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
170 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
169 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x70 Goldcup
120.556 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
181 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x50 Goldcup
86.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
211 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x35 Goldcup
59.980 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
249 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x25 Goldcup
43.527 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
166 0 Còn hàng
Cáp CVV 4 x 6 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 2,5 Cadivi
21.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
171 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 1,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
173 0 Còn hàng
Cáp CVV 2 x 4 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
396 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 1,5
7.224 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
138 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 2,5
11.364 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
224 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 1,5
10.004 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 2,5
15.975 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
147 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 1,5
13.163 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
153 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 2,5
21.359 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
164 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x95 + 1x70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
286 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
190 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x70 + 1x35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
239 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x50 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
233 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x25 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x16 + 1x10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
253 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x10 + 1x6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
221 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 4 + 1 x 2.5
31.407 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
201 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
167 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 10
79.590 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
194 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 7 x 1
16.543 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
188 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 5 x 1,5
17.975 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
180 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 16 x 0.5
29.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
181 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 12 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
266 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 3 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
237 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
205 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
186 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
216 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
204 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
275 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
196 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 150
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
260 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 3 x 70 + 1 x 35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
274 0 Còn hàng
Cáp ngầm 2 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 2 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
421 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
198 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
192 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
167 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
169 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 240 Phú Nghĩa
153.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
469 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 120 Phú Nghĩa
75.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
223 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 1,5 Hàn Quốc
18.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
153 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 25 + 1 x 16) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
169 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 6 + 1 x 4) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
298 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 4 + 1 x 2.5) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
172 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 2,5 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
167 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032