Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Cáp CV 1 x 70 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
625 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 50 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
607 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
596 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
611 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
675 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
605 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
609 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x70 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
862 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x50 Goldcup
118.125 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1050 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x35 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1095 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x25 Goldcup
59.478 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
622 0 Còn hàng
Cáp CVV 4 x 6 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
629 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 2,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
595 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 1,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
626 0 Còn hàng
Cáp CVV 2 x 4 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
856 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 1,5
9.341 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
570 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 2,5
14.928 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
634 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 1,5
13.247 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
731 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 2,5
21.419 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
576 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 1,5
17.104 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
549 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 2,5
27.629 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
648 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x95 + 1x70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
884 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
719 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x70 + 1x35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
853 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x50 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
823 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x25 + 1x16
219.928 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1079 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x16 + 1x10
142.829 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
905 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x10 + 1x6
91.622 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
997 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 6 + 1 x 4
59.431 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
754 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 4 + 1 x 2.5
41.147 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
749 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 16
155.292 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
616 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 10
101.951 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
671 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 7 x 1
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
909 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 5 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
700 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 16 x 0.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
754 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 12 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
924 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 3 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
703 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
922 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
778 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
677 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
710 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
734 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
744 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1173 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
708 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 150
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
897 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 3 x 70 + 1 x 35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
866 0 Còn hàng
Cáp ngầm 2 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 2 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
945 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
672 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
614 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
592 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
589 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 240 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1472 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 120 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
825 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 1,5 Hàn Quốc
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
545 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 25 + 1 x 16) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
743 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 6 + 1 x 4) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
868 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 4 + 1 x 2.5) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
628 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 2,5 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
600 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032