Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Cáp CV 1 x 70 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
851 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 50 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
806 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
805 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
809 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
865 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
767 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
811 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
820 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x70 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1230 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x50 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1443 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x35 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1601 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x25 Goldcup
68.812 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
989 0 Còn hàng
Cáp CVV 4 x 6 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
824 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 2,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
857 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 1,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
789 0 Còn hàng
Cáp CVV 2 x 4 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1055 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 1,5
10.677 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
752 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 2,5
17.087 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
808 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 1,5
15.184 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
918 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 2,5
24.572 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
914 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 1,5
19.642 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
717 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 2,5
31.759 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
818 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x95 + 1x70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1157 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1023 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x70 + 1x35
638.044 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1167 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x50 + 1x25
451.860 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1155 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x16
326.597 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1112 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x25 + 1x16
252.409 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1541 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x16 + 1x10
163.638 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1340 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x10 + 1x6
105.737 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1381 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 6 + 1 x 4
68.876 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1170 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 4 + 1 x 2.5
48.452 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
966 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 16
178.122 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
842 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 10
117.353 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
961 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 7 x 1
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1201 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 5 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1132 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 16 x 0.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1144 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 12 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1287 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 3 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
913 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1261 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1041 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
872 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1008 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
944 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
986 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1596 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1015 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 150
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1187 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 3 x 70 + 1 x 35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1121 0 Còn hàng
Cáp ngầm 2 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 2 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1182 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
880 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
749 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
761 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 240 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
2043 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 120 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1244 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 1,5 Hàn Quốc
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
776 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 25 + 1 x 16) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1006 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 6 + 1 x 4) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1108 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 4 + 1 x 2.5) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
855 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 2,5 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
781 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032