Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Cáp CV 1 x 70 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
358 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 50 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
355 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
328 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
332 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
385 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
333 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
370 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
351 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x70 Goldcup
184.809 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
384 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x50 Goldcup
132.222 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
488 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x35 Goldcup
92.006 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
579 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x25 Goldcup
66.826 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
330 0 Còn hàng
Cáp CVV 4 x 6 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
354 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 2,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
353 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 1,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
349 0 Còn hàng
Cáp CVV 2 x 4 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
575 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
299 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 2,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
383 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
369 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 2,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
326 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
318 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 2,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
373 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x95 + 1x70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
555 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
417 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x70 + 1x35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
527 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x50 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
456 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
522 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x25 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
617 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x16 + 1x10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
484 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x10 + 1x6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
520 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
400 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 4 + 1 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
417 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
343 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
378 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 7 x 1
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
478 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 5 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
378 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 16 x 0.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
385 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 12 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
561 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 3 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
380 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
504 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
485 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
408 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
365 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
425 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
439 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
577 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
391 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 150
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
540 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 3 x 70 + 1 x 35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
543 0 Còn hàng
Cáp ngầm 2 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 2 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
627 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
369 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
360 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
331 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
341 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 240 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
954 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 120 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
452 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 1,5 Hàn Quốc
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 25 + 1 x 16) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
360 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 6 + 1 x 4) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
571 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 4 + 1 x 2.5) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
366 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 2,5 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
331 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032