Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Cáp CV 1 x 70 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
690 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 50 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
658 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
663 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
677 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
738 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 35 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
660 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 25 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
682 0 Còn hàng
Cáp CV 1 x 16 Cadisun
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
703 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x70 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
974 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x50 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1165 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x35 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1273 0 Còn hàng
Cáp mềm CV 1x25 Goldcup
62.944 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
727 0 Còn hàng
Cáp CVV 4 x 6 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
692 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 2,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
652 0 Còn hàng
Cáp CVV 3 x 1,5 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
681 0 Còn hàng
Cáp CVV 2 x 4 Cadivi
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
927 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 1,5
9.776 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
Cáp 2 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 2 x 2,5
15.641 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
691 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 1,5
13.884 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
797 0 Còn hàng
Cáp 3 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 3 x 2,5
22.466 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
663 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 1,5
17.942 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
603 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi ruột mềm Goldcup - CVV 4 x 2,5
29.007 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
705 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x95 + 1x70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
954 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
797 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x70 + 1x35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
940 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x50 + 1x25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
927 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x35 + 1x16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
909 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x25 + 1x16
231.794 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1211 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x16 + 1x10
150.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1023 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3x10 + 1x6
96.305 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1081 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 6 + 1 x 4
62.300 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
858 0 Còn hàng
Cáp Goldcup - CXV 3 x 4 + 1 x 2.5
43.015 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
817 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 16
163.625 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
668 0 Còn hàng
Cáp 4 lõi Goldcup - CXV 4 x 10
107.170 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
749 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 7 x 1
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1009 0 Còn hàng
Cáp điều khiển Goldcup - CVV 5 x 1,5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
793 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 16 x 0.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
893 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 12 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1031 0 Còn hàng
Cáp điều khiển không chống nhiễu Cadivi - DVV 3 x 1.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
761 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1024 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 50
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
866 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 4 x 6
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
743 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadisun - CXV/DSTA 3 x 150 + 1 x 95
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
807 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 6 + 1 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
802 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadisun - CXV/DSTA 3 x 95 + 1 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
Cáp ngầm 1 lõi Cadivi - CXV/DSTA 1 x 240
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1280 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 2.5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
808 0 Còn hàng
Cáp ngầm Cadivi - CXV/DSTA/PVC 4 x 150
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1011 0 Còn hàng
Cáp ngầm 4 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 3 x 70 + 1 x 35
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
936 0 Còn hàng
Cáp ngầm 2 lõi có giáp bảo vệ Goldcup - CXV/DSTA 2 x 4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1034 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 10
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
739 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 4 lõi Cadisun - CXV/FRN 4 x 70
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
689 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 16
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
646 0 Còn hàng
Cáp chống cháy 1 lõi Cadisun - CXV/FRN 1 x 25
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
649 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 240 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1672 0 Còn hàng
Cáp nhôm vặn xoắn 4 x 120 Phú Nghĩa
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
922 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 1,5 Hàn Quốc
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
612 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 25 + 1 x 16) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
825 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 6 + 1 x 4) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
939 0 Còn hàng
Cáp cao su (3 x 4 + 1 x 2.5) Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
700 0 Còn hàng
Cáp cao su 2 x 2,5 Goldcup
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
661 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032