Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ống sun trắng SP/Sino D50
Giá bán : Liên hệ 962.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
196 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D40
Giá bán : Liên hệ 642.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D32
Giá bán : Liên hệ 356.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
83 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D25
Giá bán : Liên hệ 261.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
116 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP-Sino D20
Giá bán : Liên hệ 232.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
114 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D16
Giá bán : Liên hệ 190.000 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
116 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D42(40) (1-1/4
42.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
62 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D32 (1
33.000 VNĐ/bộ (0 đánh giá)
84 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D25 (3/4
25.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
88 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D20 (1/2
20.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
70 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D16 (3/8
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
69 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø63 (SP9063)
178.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
101 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø50 (SP9050)
148.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
73 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø40 (SP9040)
68.820 VNĐ/Mét 111.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
93 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø32 (SP9032)
47.560 VNĐ/Mét 82.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
94 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø25 (SP9025)
23.490 VNĐ/cây 40.500 VNĐ/cây (0 đánh giá)
109 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø16 (SP9016)
11.600 VNĐ/cây (0 đánh giá)
76 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø20 (SP9020)
16.240 VNĐ/cây 28.000 VNĐ/cây (2 đánh giá)
314 0 Còn hàng
NEW HOT
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E31 (1
124.600 VNĐ/cây (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E25 (3/4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
60 0 Còn hàng
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E19 (1/2
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
61 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D200/260
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
41 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D175/230
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
40 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D150/195
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
41 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D125/160
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
38 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D100/130
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
45 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D90/112
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
52 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D80/105
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
159 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85
25.380 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
68 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65
17.580 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
68 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50
12.780 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
82 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40
8.880 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32
7.560 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
75 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D20
40.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
66 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D16
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
60 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D12
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D10
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
91 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D8
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
83 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D20
9.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
175 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D16
8.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
106 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D14
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
97 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D10
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
146 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D8
5.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
101 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D6
3.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
111 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
85 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D4
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
48 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D3
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
244 0 Còn hàng
Co nhiệt D80
52.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Co nhiệt D60
28.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
Co nhiệt D50
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Co nhiệt D40
25.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
42 0 Còn hàng
Co nhiệt D35
24.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
43 0 Còn hàng
Co nhiệt D30
16.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
38 0 Còn hàng
Co nhiệt D25
14.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
42 0 Còn hàng
Co nhiệt D20
13.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
40 0 Còn hàng
Co nhiệt D18
10.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
45 0 Còn hàng
Co nhiệt D16
8.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
35 0 Còn hàng
Co nhiệt D14
7.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
38 0 Còn hàng
Co nhiệt D12
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032