Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ống sun trắng SP/Sino D50
Giá bán : Liên hệ (1 đánh giá)
1832 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D40
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1765 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D32
181.560 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
3423 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D25
133.110 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
5058 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP-Sino D20
118.320 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
7721 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D16
96.900 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
3648 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D42
42.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
657 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D25
18.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
839 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D20
13.000 VNĐ/cái (1 đánh giá)
588 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D16
12.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
620 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D42(40) (1-1/4
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1102 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D32 (1
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1143 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D25 (3/4
14.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1232 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D20 (1/2
12.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1722 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D16 (3/8
10.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1060 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø63 (SP9063)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
934 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø50 (SP9050)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1240 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø40 (SP9040)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1615 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø32 (SP9032)
52.480 VNĐ/cây (0 đánh giá)
3358 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø25 (SP9025)
25.920 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1870 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø16 (SP9016)
13.008 VNĐ/cây (0 đánh giá)
2044 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø20 (SP9020)
17.920 VNĐ/cây (2 đánh giá)
5285 0 Còn hàng
NEW HOT
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E31
56.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
463 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E25
27.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
457 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E19
33.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
475 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E31
45.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
302 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E25
26.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
304 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E19
30.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
372 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
239 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E25
26.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
251 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E19
23.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
346 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E25
27.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
247 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E19
23.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
243 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D200/260
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1058 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D175/230
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
815 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D150/195
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1024 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D125/160
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1009 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D100/130
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1092 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D90/110
35.860 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1533 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D80/105
30.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1453 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85
23.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1471 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65
16.060 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2250 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50
11.660 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1384 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40
8.140 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2181 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32
6.710 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1816 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D20
40.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1761 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D16
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1266 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D12
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
2055 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D10
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
2266 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D8
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
2006 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D20
15.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2316 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D16
8.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
2919 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D14
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2209 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D10
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
3129 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D8
5.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
2387 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D6
3.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2703 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D5
2.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1783 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D4
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1353 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D3
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
3201 0 Còn hàng
Co nhiệt D80
55.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
904 0 Còn hàng
Co nhiệt D60
45.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1067 0 Còn hàng
Co nhiệt D50
35.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
840 0 Còn hàng
Co nhiệt D40
30.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
968 0 Còn hàng
Co nhiệt D35
18.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
876 0 Còn hàng
Co nhiệt D30
14.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
898 0 Còn hàng
Co nhiệt D25
14.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
946 0 Còn hàng
Co nhiệt D20
13.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
855 0 Còn hàng
Co nhiệt D18
10.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
766 0 Còn hàng
Co nhiệt D16
8.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
943 0 Còn hàng
Co nhiệt D14
7.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
704 0 Còn hàng
Co nhiệt D12
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
748 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032