Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ống sun trắng SP/Sino D50
Giá bán : Liên hệ (1 đánh giá)
1641 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D40
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1615 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D32
181.560 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
3028 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D25
133.110 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
4409 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP-Sino D20
118.320 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
4452 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D16
96.900 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
3043 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D42
42.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
437 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D25
18.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
477 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D20
13.000 VNĐ/cái (1 đánh giá)
410 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D16
12.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
385 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D42(40) (1-1/4
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
959 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D32 (1
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1029 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D25 (3/4
14.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1094 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D20 (1/2
12.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1611 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D16 (3/8
10.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
944 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø63 (SP9063)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
854 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø50 (SP9050)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1108 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø40 (SP9040)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1429 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø32 (SP9032)
52.480 VNĐ/cây (0 đánh giá)
2806 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø25 (SP9025)
25.920 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1515 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø16 (SP9016)
13.008 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1600 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø20 (SP9020)
17.920 VNĐ/cây (2 đánh giá)
3709 0 Còn hàng
NEW HOT
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E31
56.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
324 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E25
27.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
292 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E19
33.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
328 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E31
45.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
235 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E25
26.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
219 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E19
30.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
270 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E25
26.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
192 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E19
23.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
256 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E25
27.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
189 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E19
23.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D200/260
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
964 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D175/230
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
739 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D150/195
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
924 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D125/160
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
920 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D100/130
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
984 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D90/110
35.860 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1346 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D80/105
30.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1285 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85
23.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1327 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65
16.060 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1989 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50
11.660 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1173 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40
8.140 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1889 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32
6.710 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1472 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D20
40.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1630 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D16
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1168 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D12
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1910 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D10
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
2047 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D8
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1740 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D20
15.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2149 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D16
8.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
2647 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D14
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1931 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D10
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2740 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D8
5.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
2136 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D6
3.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2473 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D5
2.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1633 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D4
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1199 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D3
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2967 0 Còn hàng
Co nhiệt D80
52.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
827 0 Còn hàng
Co nhiệt D60
28.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
959 0 Còn hàng
Co nhiệt D50
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
738 0 Còn hàng
Co nhiệt D40
25.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
856 0 Còn hàng
Co nhiệt D35
24.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
791 0 Còn hàng
Co nhiệt D30
16.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
809 0 Còn hàng
Co nhiệt D25
14.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
831 0 Còn hàng
Co nhiệt D20
13.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
765 0 Còn hàng
Co nhiệt D18
10.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
692 0 Còn hàng
Co nhiệt D16
8.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
852 0 Còn hàng
Co nhiệt D14
7.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
634 0 Còn hàng
Co nhiệt D12
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
680 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032