Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ống sun trắng SP/Sino D50
Giá bán : Liên hệ (1 đánh giá)
1483 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D40
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1457 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D32
181.560 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
2586 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D25
133.110 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
3678 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP-Sino D20
118.320 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
3036 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D16
96.900 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
1922 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D42
42.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
230 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D25
18.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
255 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D20
15.000 VNĐ/cái (1 đánh giá)
238 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D16
12.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
242 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D42(40) (1-1/4
31.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
834 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D32 (1
23.000 VNĐ/bộ (0 đánh giá)
897 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D25 (3/4
17.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
940 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D20 (1/2
14.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1473 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D16 (3/8
11.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
843 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø63 (SP9063)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
773 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø50 (SP9050)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
983 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø40 (SP9040)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1273 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø32 (SP9032)
52.480 VNĐ/cây (0 đánh giá)
2194 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø25 (SP9025)
25.920 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1254 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø16 (SP9016)
13.008 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1249 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø20 (SP9020)
17.920 VNĐ/cây (2 đánh giá)
2617 0 Còn hàng
NEW HOT
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E31
78.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
221 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E25
39.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E19
36.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
189 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E31
77.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
153 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E25
36.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
135 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E19
35.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
133 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
118 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E25
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
133 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E19
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
173 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
114 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E25
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
128 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E19
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
115 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D200/260
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
855 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D175/230
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
666 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D150/195
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
823 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D125/160
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
835 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D100/130
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
864 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D90/110
35.860 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1168 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D80/105
30.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1122 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85
23.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1175 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65
16.060 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1775 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50
11.660 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
958 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40
8.140 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1617 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32
6.710 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1192 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D20
40.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1499 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D16
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1026 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D12
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1722 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D10
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1850 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D8
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1508 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D20
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1996 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D16
8.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
2354 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D14
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1675 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D10
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2372 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D8
5.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1850 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D6
3.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2214 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D5
2.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1486 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D4
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1065 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D3
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2725 0 Còn hàng
Co nhiệt D80
52.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
739 0 Còn hàng
Co nhiệt D60
28.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
846 0 Còn hàng
Co nhiệt D50
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
655 0 Còn hàng
Co nhiệt D40
25.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
738 0 Còn hàng
Co nhiệt D35
24.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
701 0 Còn hàng
Co nhiệt D30
16.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
724 0 Còn hàng
Co nhiệt D25
14.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
736 0 Còn hàng
Co nhiệt D20
13.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
669 0 Còn hàng
Co nhiệt D18
10.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
613 0 Còn hàng
Co nhiệt D16
8.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
777 0 Còn hàng
Co nhiệt D14
7.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
578 0 Còn hàng
Co nhiệt D12
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
625 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032