Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ống sun trắng SP/Sino D50
Giá bán : Liên hệ (1 đánh giá)
1318 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D40
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1345 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D32
181.560 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
2114 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D25
133.110 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
3043 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP-Sino D20
118.320 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
2314 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D16
96.900 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
1563 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D42
42.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
85 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D25
18.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D20
15.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Đầu nối ống sun sắt bọc nhựa D16
12.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
90 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D42(40) (1-1/4
31.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
752 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D32 (1
23.000 VNĐ/bộ (0 đánh giá)
808 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D25 (3/4
17.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
858 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D20 (1/2
14.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1316 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D16 (3/8
11.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
746 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø63 (SP9063)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
694 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø50 (SP9050)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
854 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø40 (SP9040)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1112 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø32 (SP9032)
52.480 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1705 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø25 (SP9025)
25.920 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1051 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø16 (SP9016)
12.800 VNĐ/cây (0 đánh giá)
989 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø20 (SP9020)
17.920 VNĐ/cây (2 đánh giá)
2030 0 Còn hàng
NEW HOT
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E31
78.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
115 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E25
39.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
65 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 4 ngã có nắp E19
36.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
65 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E31
77.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
70 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E25
36.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
46 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 3 ngả E19
35.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
48 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
39 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E25
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
60 0 Còn hàng
 Hộp nối ống thép trơn 2 ngả vuông E19
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E31
72.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
44 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E25
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
60 0 Còn hàng
Hộp nối ống thép trơn 2 ngã thẳng E19
33.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
44 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D200/260
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
749 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D175/230
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
586 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D150/195
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
711 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D125/160
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
763 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D100/130
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
759 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D90/110
35.860 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1040 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D80/105
30.360 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1014 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85
23.210 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1062 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65
16.060 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1523 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50
11.660 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
809 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40
8.140 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1408 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32
6.710 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1020 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D20
40.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1330 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D16
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
927 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D12
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1548 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D10
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1689 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D8
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1316 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D20
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1855 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D16
8.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
2074 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D14
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1515 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D10
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2110 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D8
5.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1619 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D6
3.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1968 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D5
2.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1358 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D4
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
942 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D3
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
2430 0 Còn hàng
Co nhiệt D80
52.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
655 0 Còn hàng
Co nhiệt D60
28.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
747 0 Còn hàng
Co nhiệt D50
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
581 0 Còn hàng
Co nhiệt D40
25.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
641 0 Còn hàng
Co nhiệt D35
24.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
617 0 Còn hàng
Co nhiệt D30
16.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
661 0 Còn hàng
Co nhiệt D25
14.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
657 0 Còn hàng
Co nhiệt D20
13.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
585 0 Còn hàng
Co nhiệt D18
10.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
561 0 Còn hàng
Co nhiệt D16
8.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
682 0 Còn hàng
Co nhiệt D14
7.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
517 0 Còn hàng
Co nhiệt D12
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
565 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032