Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ống sun trắng SP/Sino D50
Giá bán : Liên hệ (1 đánh giá)
1013 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D40
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1035 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D32
224.280 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1361 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D25
164.430 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
2190 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP-Sino D20
146.160 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1458 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D16
119.700 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
1083 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D42(40) (1-1/4
31.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
562 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D32 (1
23.000 VNĐ/bộ (0 đánh giá)
651 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D25 (3/4
17.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
679 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D20 (1/2
14.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
996 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D16 (3/8
11.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
590 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø63 (SP9063)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
541 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø50 (SP9050)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
648 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø40 (SP9040)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
861 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø32 (SP9032)
59.860 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1120 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø25 (SP9025)
29.565 VNĐ/cây (0 đánh giá)
774 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø16 (SP9016)
14.600 VNĐ/cây (0 đánh giá)
685 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø20 (SP9020)
20.440 VNĐ/cây (2 đánh giá)
1306 0 Còn hàng
NEW HOT
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E31 (1
124.600 VNĐ/cây (0 đánh giá)
607 0 Còn hàng
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E25 (3/4
88.200 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1013 0 Còn hàng
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E19 (1/2
60.200 VNĐ/cây (0 đánh giá)
1440 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D200/260
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
584 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D175/230
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
464 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D150/195
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
536 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D125/160
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
596 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D100/130
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
544 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D90/112
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
711 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D80/105
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
828 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85
25.380 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
762 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65
17.580 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1139 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50
12.780 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
595 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40
8.880 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
927 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32
7.560 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
745 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D20
40.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
983 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D16
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
731 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D12
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1082 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D10
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1319 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D8
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
1072 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D20
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1473 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D16
8.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1482 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D14
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1195 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D10
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1516 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D8
5.000 VNĐ/Mét (1 đánh giá)
1139 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D6
3.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1548 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D5
2.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1043 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D4
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
715 0 Còn hàng
Ống gen chịu nhiệt sợi thủy tinh D3
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
1751 0 Còn hàng
Co nhiệt D80
52.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
500 0 Còn hàng
Co nhiệt D60
28.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
522 0 Còn hàng
Co nhiệt D50
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
443 0 Còn hàng
Co nhiệt D40
25.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
485 0 Còn hàng
Co nhiệt D35
24.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
467 0 Còn hàng
Co nhiệt D30
16.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
521 0 Còn hàng
Co nhiệt D25
14.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
501 0 Còn hàng
Co nhiệt D20
13.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
428 0 Còn hàng
Co nhiệt D18
10.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
451 0 Còn hàng
Co nhiệt D16
8.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
518 0 Còn hàng
Co nhiệt D14
7.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
398 0 Còn hàng
Co nhiệt D12
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
438 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032