Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Ống sun trắng SP/Sino D50
Giá bán : Liên hệ 962.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
301 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D40
Giá bán : Liên hệ 642.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
161 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D32
Giá bán : Liên hệ 356.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
170 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D25
Giá bán : Liên hệ 261.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
239 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP-Sino D20
Giá bán : Liên hệ 232.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
207 0 Còn hàng
Ống sun trắng SP/Sino D16
Giá bán : Liên hệ 190.000 VNĐ/cuộn (1 đánh giá)
184 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D42(40) (1-1/4
42.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
143 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D32 (1
33.000 VNĐ/bộ (0 đánh giá)
148 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D25 (3/4
25.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
162 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D20 (1/2
20.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
173 0 Còn hàng
Ống sun sắt bọc nhựa D16 (3/8
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
143 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø63 (SP9063)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
149 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø50 (SP9050)
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
142 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø40 (SP9040)
68.820 VNĐ/cây (0 đánh giá)
139 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø32 (SP9032)
45.920 VNĐ/cây (0 đánh giá)
176 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø25 (SP9025)
22.680 VNĐ/cây (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø16 (SP9016)
11.200 VNĐ/cây (0 đánh giá)
124 0 Còn hàng
Ống cứng SP/Sino Ø20 (SP9020)
15.680 VNĐ/cây (2 đánh giá)
460 0 Còn hàng
NEW HOT
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E31 (1
124.600 VNĐ/cây (0 đánh giá)
111 0 Còn hàng
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E25 (3/4
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
141 0 Còn hàng
Ống thép luồn dây điện loại trơn EMT E19 (1/2
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
165 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D200/260
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
97 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D175/230
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
86 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D150/195
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
92 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D125/160
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
96 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D100/130
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
100 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D90/112
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
113 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D80/105
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
246 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D65/85
25.380 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
139 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D50/65
17.580 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
139 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D40/50
12.780 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
143 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D30/40
8.880 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
160 0 Còn hàng
Ống nhựa xoắn HDPE D25/32
7.560 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
135 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D20
40.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D16
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
140 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D12
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
135 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D10
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
313 0 Còn hàng
Dây xoắn ruột gà D8
40.000 VNĐ/cuộn (0 đánh giá)
155 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D20
9.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
410 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D16
8.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D14
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
243 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D10
5.500 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
364 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D8
5.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
242 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D6
3.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
287 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D5
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
234 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D4
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
125 0 Còn hàng
Ống ghen chịu nhiệt sợi thủy tinh D3
2.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
450 0 Còn hàng
Co nhiệt D80
52.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
100 0 Còn hàng
Co nhiệt D60
28.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
98 0 Còn hàng
Co nhiệt D50
28.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
89 0 Còn hàng
Co nhiệt D40
25.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
94 0 Còn hàng
Co nhiệt D35
24.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Co nhiệt D30
16.800 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
76 0 Còn hàng
Co nhiệt D25
14.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
87 0 Còn hàng
Co nhiệt D20
13.600 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
86 0 Còn hàng
Co nhiệt D18
10.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
94 0 Còn hàng
Co nhiệt D16
8.400 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
Co nhiệt D14
7.200 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
80 0 Còn hàng
Co nhiệt D12
6.000 VNĐ/Mét (0 đánh giá)
94 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032