Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Nẹp bán nguyệt DL80, 8P
98.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
379 0 Còn hàng
Nẹp bán nguyệt DL60, 6P
68.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
300 0 Còn hàng
Nẹp bán nguyệt DL40, 4P
55.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
507 0 Còn hàng
Máng nhựa răng lược TPC 65 x 65 (mm)
80.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
348 0 Còn hàng
Máng nhựa răng lược TPC 45 x 65 (mm)
75.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
280 0 Còn hàng
Máng nhựa răng lược TPC 45 x 45 (mm)
65.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
481 0 Còn hàng
Máng nhựa răng lược TPC 33 x 45 (mm)
47.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
150 0 Còn hàng
Máng nhựa răng lược TPC 33 x 33 (mm)
45.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
171 0 Còn hàng
Máng nhựa răng lược TPC 25 x 45 (mm)
45.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
115 0 Còn hàng
Máng nhựa răng lược TPC 25 x 25 (mm)
35.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
174 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100 x 60mm (GA100/03)
Giá bán : Liên hệ 199.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
748 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 100 x 40mm (GA100/02)
Giá bán : Liên hệ 120.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
190 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 80 x 60mm (G80/02)
Giá bán : Liên hệ 159.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
223 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 60 x 40mm (GA60/02)
Giá bán : Liên hệ 75.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
238 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 39 x 18mm (GA39/01)
Giá bán : Liên hệ 31.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
369 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 24 x 14mm (GA24)
Giá bán : Liên hệ 17.200 VNĐ/cây (0 đánh giá)
201 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 28 x 10mm (GA28)
Giá bán : Liên hệ 17.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
213 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 14 x 8mm (GA14)
Giá bán : Liên hệ 8.000 VNĐ/cây (0 đánh giá)
169 0 Còn hàng
Máng ghen luồn dây điện có nắp 15 x 10mm (GA15)
Giá bán : Liên hệ 9.600 VNĐ/cây (0 đánh giá)
113 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032