Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu

Ổn áp

Số sản phẩm/1 trang:   -  Sắp xếp  

Lọc theo thương hiệu

Lọc theo xuất xứ

Lọc theo khoảng giá

Ổn áp 20KVA SH (Dải 150-250) Standa
9.065.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 15KVA SH (Dải 150-250) Standa
6.965.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA DRI (Dải 90-250) Standa
5.306.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA SH (Dải 150-250) Standa
4.123.420 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 7.5KVA DRI (Dải 90-250) Standa
4.123.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 7.5KVA SH (Dải 150-250) Standa
3.248.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA DRI (Dải 90-250) Standa
2.730.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA SH (Dải 150-250) Standa
2.380.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA (90-250V) Classy - Robot
6.225.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 8KVA (90-250V) Classy - Robot
4.725.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 8KVA (130-270V) Classy - Robot
4.050.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA (130-270V) Classy - Robot
2.700.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 3KVA (130-270V) Classy - Robot
2.062.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 20KVA (140-240) Reno/Robot
10.875.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 15KVA (90-250) Reno-Robot
8.475.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA (140-240) Robot
4.500.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA DRI-II (90-250V) Lioa
5.582.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 7.5KVA DRI-II (90-250V) Lioa
4.311.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA DRI-II (90-250V) Lioa
2.713.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 15KVA DRI-II (90-250V) Lioa
10.274.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 10KVA DRI-II (90-250V) Lioa
5.582.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 7.5KVA SH-II (150-250V) Lioa
3.372.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Ổn áp 5KVA SH-II (150-250V) Lioa
2.380.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
0 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032