Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.209.600 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
58 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
183.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
56 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
183.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
58 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
55 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
61 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
72 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
61 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
56 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
68 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
Giá bán : Liên hệ 173.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
75 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
Giá bán : Liên hệ 173.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
63 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
58 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
70 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
64 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.209.600 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
57 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 250A LS
3.209.600 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
46 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
58 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
58 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
68 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 175A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
56 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
60 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
202.640 VNĐ/cái (0 đánh giá)
53 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
202.640 VNĐ/cái 298.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
202.640 VNĐ/cái (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 30A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
37 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
35 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
46 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
Giá bán : Liên hệ 2.850.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
47 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.600.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
59 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
37 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
28 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
30 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
27 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
31 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
27 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
30 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
32 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
17 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-100A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
17 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (54-75A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
17 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
17 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
18 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
27 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
18 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
19 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032