Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
189.390 VNĐ/cái 321.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1071 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
189.390 VNĐ/cái 321.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1151 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
189.390 VNĐ/cái 321.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
790 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
186.440 VNĐ/cái 316.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1048 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
186.440 VNĐ/cái 316.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
677 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
186.440 VNĐ/cái 316.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
782 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
186.440 VNĐ/cái 316.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
781 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
186.440 VNĐ/cái 316.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
709 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
186.440 VNĐ/cái 316.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
708 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
120.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
819 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
120.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
875 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
120.360 VNĐ/cái (0 đánh giá)
757 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.320.000 VNĐ/cái 12.000.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
997 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.319.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1102 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.319.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
922 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.298.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1195 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.298.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
805 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.298.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
987 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.309.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
925 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.309.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
730 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.309.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1311 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.309.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1018 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.309.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1259 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
690.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1304 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
207.400 VNĐ/cái 340.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2532 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
207.400 VNĐ/cái 340.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1674 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
207.400 VNĐ/cái 340.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
890 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.067.500 VNĐ/cái 1.750.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1096 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.067.500 VNĐ/cái 1.750.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
902 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.372.500 VNĐ/cái 2.250.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1046 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.372.500 VNĐ/cái 2.250.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1332 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.912.350 VNĐ/cái 3.135.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1955 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.067.500 VNĐ/cái 1.750.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1291 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.592.900 VNĐ/cái 5.890.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1014 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.836.500 VNĐ/cái 4.650.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
895 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.196.000 VNĐ/cái 3.600.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
796 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.823.900 VNĐ/cái 2.990.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1000 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.403.000 VNĐ/cái 2.300.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
994 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.159.000 VNĐ/cái 1.159.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
703 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
1.037.000 VNĐ/cái 1.700.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1010 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
915.000 VNĐ/cái 1.500.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
948 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
719.800 VNĐ/cái 1.180.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
908 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
610.000 VNĐ/cái 1.000.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1210 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
427.000 VNĐ/cái 700.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
813 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
347.700 VNĐ/cái 570.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
759 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.116.300 VNĐ/cái 1.830.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
658 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.116.300 VNĐ/cái 1.830.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
580 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.116.300 VNĐ/cái 1.830.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
653 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
750.300 VNĐ/cái 1.230.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
712 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
469.700 VNĐ/cái 770.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
740 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
469.700 VNĐ/cái 770.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
662 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
917 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
778 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
900 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
879 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
659 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
718 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032