Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
180.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
85 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
180.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
72 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
177.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
177.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
78 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
177.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
60 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
177.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
97 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
177.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
80 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
177.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
72 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
177.550 VNĐ/cái (0 đánh giá)
93 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
115.910 VNĐ/cái 173.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
104 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
115.910 VNĐ/cái 173.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
78 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
112.560 VNĐ/cái 168.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
71 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.169.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
80 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.231.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
144 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.231.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
103 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.162.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
101 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.162.400 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
74 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.162.400 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
67 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.259.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
73 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.259.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
73 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.259.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
203 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.259.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
69 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.259.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
196 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
663.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
199.660 VNĐ/cái (0 đánh giá)
90 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
199.660 VNĐ/cái 298.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
86 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
199.660 VNĐ/cái (0 đánh giá)
70 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 30A LS
1.072.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
66 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.072.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
59 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.326.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
79 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.326.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
126 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.909.500 VNĐ/cái 2.850.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
94 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.072.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
112 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.417.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
60 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
56 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.070.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.715.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
45 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.313.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
46 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.085.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
45 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
951.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
837.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
690.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
46 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
589.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
405.350 VNĐ/cái (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
328.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
43 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
991.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
33 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
991.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
34 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-100A) LS
656.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
37 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
991.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
35 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
455.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
36 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
455.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
35 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
455.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
37 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
204.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
46 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
204.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
40 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
211.050 VNĐ/cái (0 đánh giá)
35 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
211.050 VNĐ/cái (0 đánh giá)
34 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
211.830 VNĐ/cái 315.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
35 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032