Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
201.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
719 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
201.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
629 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
201.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
523 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
198.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
198.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
469 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
198.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
569 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
198.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
544 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
198.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
515 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
198.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
528 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
128.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
600 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
128.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
128.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
551 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.680.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
824 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
930 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
763 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.507.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1016 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.507.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
662 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.507.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
810 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.395.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
770 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.395.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
557 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.395.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1118 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.395.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
842 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.395.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1091 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
736.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1054 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
217.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1739 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
217.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1043 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
217.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
609 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.120.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
791 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.120.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
598 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.440.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
739 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.440.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
841 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
2.006.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1438 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.120.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
894 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.769.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
744 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.976.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
638 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.304.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
604 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.913.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.472.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
730 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.216.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
504 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
1.088.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
658 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
960.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
608 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
755.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
595 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
640.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
661 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
448.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
496 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
364.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
537 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.171.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
471 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.171.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
441 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.171.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
456 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
787.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
485 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
492.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
495 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
492.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
467 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
240.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
665 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
240.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
556 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
240.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
562 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
240.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
563 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
240.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
465 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
240.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
515 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032