Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
199.520 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1157 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
199.520 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1391 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
199.520 VNĐ/cái (0 đánh giá)
862 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
196.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1118 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
196.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
807 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
196.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
846 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
196.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
848 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
196.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
784 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
196.040 VNĐ/cái (0 đánh giá)
758 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
126.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
889 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
126.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
967 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
126.440 VNĐ/cái (0 đánh giá)
831 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.540.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1046 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.641.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1146 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.641.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
979 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.468.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1262 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.468.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
855 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.468.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1062 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.392.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
986 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.392.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
779 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.392.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1379 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.392.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1085 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.392.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1314 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
730.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1400 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
220.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2756 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
220.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1858 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
977 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.067.500 VNĐ/cái 1.750.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1211 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.102.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
992 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1154 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.450.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1529 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.972.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
2133 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
1399 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.770.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1094 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
3.045.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
989 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.378.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
888 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.960.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1162 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.508.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1124 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.247.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
773 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
1.102.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1177 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
986.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1123 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
748.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1100 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
626.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1514 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
435.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
998 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
353.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
844 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.189.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
737 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.189.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.189.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
741 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
812.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
791 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
481.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
821 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
481.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
760 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
249.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1004 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
249.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
891 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
249.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1077 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
249.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1054 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
249.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
731 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
249.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
794 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032