Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.209.600 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
25 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
183.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
24 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
183.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
25 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
25 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
22 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
29 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
180.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
26 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
Giá bán : Liên hệ 173.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
31 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
Giá bán : Liên hệ 173.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
25 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
23 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
19 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
23 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
16 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.209.600 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
24 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 250A LS
3.209.600 VNĐ/cái 4.720.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
21 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
19 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
22 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
20 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 175A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
28 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
19 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
Giá bán : Liên hệ (0 đánh giá)
22 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032