Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
183.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
192 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
183.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
149 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
183.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
158 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
153 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
136 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
203 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
148 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
151 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
168 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
117.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
213 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
117.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
203 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
117.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
181 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.128.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
351 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.270.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
314 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.270.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
286 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.207.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
474 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.207.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
261 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.207.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
429 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
248 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
515 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
370 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
640 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
673.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
494 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
201.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
330 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
201.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
231 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
201.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
180 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.056.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
194 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.056.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
167 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.306.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
191 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.306.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
238 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.881.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
351 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.056.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
266 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.466.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
193 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.705.340 VNĐ/cái (0 đánh giá)
182 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.100.780 VNĐ/cái (0 đánh giá)
139 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.740.420 VNĐ/cái (0 đánh giá)
166 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.332.540 VNĐ/cái (0 đánh giá)
153 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.101.540 VNĐ/cái (0 đánh giá)
127 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
965.580 VNĐ/cái (0 đánh giá)
151 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
850.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
700.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
146 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
597.960 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
411.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
150 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
333.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
151 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.006.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
104 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.006.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
96 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.006.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
93 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
98 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
462.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
123 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
462.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
97 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
204.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
172 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
204.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
155 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
214.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
135 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
214.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
116 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
214.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
102 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
204.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
104 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032