Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
192.150 VNĐ/cái 315.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
812 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
192.150 VNĐ/cái 315.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
763 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
192.150 VNĐ/cái 315.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
594 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
189.100 VNĐ/cái 310.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
846 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
189.100 VNĐ/cái 310.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
523 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
189.100 VNĐ/cái 310.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
627 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
189.100 VNĐ/cái 310.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
600 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
189.100 VNĐ/cái 310.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
556 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
189.100 VNĐ/cái 310.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
573 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
122.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
658 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
122.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
693 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
122.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
613 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.320.000 VNĐ/cái 12.000.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
875 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.405.000 VNĐ/cái 10.500.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
966 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.405.000 VNĐ/cái 10.500.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
805 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.342.800 VNĐ/cái 5.480.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1067 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.342.800 VNĐ/cái 5.480.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
697 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.342.800 VNĐ/cái 5.480.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
862 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.329.800 VNĐ/cái 2.180.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
806 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.329.800 VNĐ/cái 2.180.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
598 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.329.800 VNĐ/cái 2.180.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1167 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.329.800 VNĐ/cái 2.180.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
883 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.329.800 VNĐ/cái 2.180.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1134 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
701.500 VNĐ/cái 1.150.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1113 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
207.400 VNĐ/cái 340.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1967 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
207.400 VNĐ/cái 340.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1233 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
207.400 VNĐ/cái 340.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
672 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.067.500 VNĐ/cái 1.750.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
866 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.067.500 VNĐ/cái 1.750.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
684 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.372.500 VNĐ/cái 2.250.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
829 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.372.500 VNĐ/cái 2.250.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
956 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.912.350 VNĐ/cái 3.135.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1577 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.067.500 VNĐ/cái 1.750.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
980 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.592.900 VNĐ/cái 5.890.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
831 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.836.500 VNĐ/cái 4.650.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
709 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.196.000 VNĐ/cái 3.600.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
649 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.823.900 VNĐ/cái 2.990.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
723 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.403.000 VNĐ/cái 2.300.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
806 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.159.000 VNĐ/cái 1.159.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
550 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
1.037.000 VNĐ/cái 1.700.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
739 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
915.000 VNĐ/cái 1.500.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
671 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
719.800 VNĐ/cái 1.180.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
671 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
610.000 VNĐ/cái 1.000.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
761 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
427.000 VNĐ/cái 700.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
563 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
347.700 VNĐ/cái 570.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
595 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.116.300 VNĐ/cái 1.830.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
525 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.116.300 VNĐ/cái 1.830.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
480 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.116.300 VNĐ/cái 1.830.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
507 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
750.300 VNĐ/cái 1.230.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
547 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
469.700 VNĐ/cái 770.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
559 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
469.700 VNĐ/cái 770.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
514 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
742 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
600 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
635 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
640 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
509 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
228.750 VNĐ/cái 375.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
564 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032