Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
185.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
372 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
185.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
314 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
185.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
380 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
267 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
357 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
297 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
275 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
307 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
118.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
364 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
118.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
378 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
118.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
330 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.215.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
571 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.305.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
540 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.305.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
522 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.237.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
737 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.237.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
417 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.237.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
567 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
503 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
317 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
843 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
613 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
821 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
682.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
787 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
201.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
811 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
201.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
485 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
201.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
355 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.040.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
428 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.040.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
337 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.287.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
386 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.287.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
460 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.852.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
833 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.040.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
509 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.477.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
425 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.730.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
371 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.112.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
337 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.742.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
343 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.332.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
330 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.105.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
272 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
975.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
373 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
858.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
310 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
702.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
311 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
601.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
379 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
416.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
294 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
338.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
306 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.020.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
240 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.020.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
229 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.020.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
225 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
682.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
237 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
458.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
282 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
458.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
228 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
208.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
362 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
208.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
315 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
300 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
298 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
249 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
208.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032