Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
186.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
112 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
186.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
98 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
186.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
103 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
182.910 VNĐ/cái (0 đánh giá)
102 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
182.910 VNĐ/cái (0 đánh giá)
90 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
182.910 VNĐ/cái (0 đánh giá)
136 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
182.910 VNĐ/cái (0 đánh giá)
107 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
182.910 VNĐ/cái (0 đánh giá)
92 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
182.910 VNĐ/cái (0 đánh giá)
118 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
119.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
137 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
119.260 VNĐ/cái 173.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
118 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
119.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
108 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.236.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.365.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
202 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.365.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
175 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.256.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
267 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.256.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
200 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.256.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
259 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.296.450 VNĐ/cái (0 đánh giá)
160 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.296.450 VNĐ/cái (0 đánh giá)
120 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.296.450 VNĐ/cái (0 đánh giá)
330 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.296.450 VNĐ/cái (0 đánh giá)
238 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.296.450 VNĐ/cái (0 đánh giá)
389 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
683.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
282 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
199.660 VNĐ/cái (0 đánh giá)
188 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
199.660 VNĐ/cái 298.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
147 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
199.660 VNĐ/cái (0 đánh giá)
104 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 30A LS
1.072.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
99 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.072.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
91 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.326.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
115 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.326.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.909.500 VNĐ/cái 2.850.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
183 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.072.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
166 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.519.510 VNĐ/cái (0 đánh giá)
105 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.746.330 VNĐ/cái (0 đánh giá)
92 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.132.610 VNĐ/cái (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.766.790 VNĐ/cái (0 đánh giá)
88 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.352.730 VNĐ/cái (0 đánh giá)
83 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.118.230 VNĐ/cái (0 đánh giá)
71 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
980.210 VNĐ/cái (0 đánh giá)
78 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
862.960 VNĐ/cái (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
710.870 VNĐ/cái (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
607.020 VNĐ/cái (0 đánh giá)
81 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
417.410 VNĐ/cái (0 đánh giá)
75 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
338.350 VNĐ/cái (0 đánh giá)
83 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
991.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
991.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-100A) LS
656.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.021.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
656.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
469.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
469.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
204.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
87 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
204.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
57 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
58 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032