Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
185.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
468 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
185.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
389 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
185.900 VNĐ/cái (0 đánh giá)
341 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
459 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
329 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
415 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
362 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
348 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
182.650 VNĐ/cái (0 đánh giá)
346 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
118.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
423 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
118.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
441 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
118.950 VNĐ/cái (0 đánh giá)
387 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.215.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
662 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.305.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
780 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.305.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
582 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.237.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
843 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.237.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
513 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.237.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
658 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
605 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
399 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
956 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
691 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.293.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
933 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
682.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
889 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
201.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
981 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
201.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
599 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
201.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
415 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.040.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
504 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.040.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
398 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.287.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
480 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.287.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
545 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.852.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
1018 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.040.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
616 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.477.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
495 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.730.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
422 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.112.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
403 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.742.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
404 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.332.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
387 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.105.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
315 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
975.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
448 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
858.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
366 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
702.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
371 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
601.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
447 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
416.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
341 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
338.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
372 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.020.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
292 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.020.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
269 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.020.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
285 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
682.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
285 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
458.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
332 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
458.250 VNĐ/cái (0 đánh giá)
278 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
208.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
441 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
208.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
376 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
353 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
354 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
306 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
208.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
354 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032