Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
Aptomat MCB BKN 3P 63A LS
183.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
317 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 50A LS
183.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 40A LS
183.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
255 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 32A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
306 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 25A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
229 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 20A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
310 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 16A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
246 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 10A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
235 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 3P 6A LS
180.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
261 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 63A LS
117.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
310 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 50A LS
117.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
324 0 Còn hàng
Aptomat MCB BKN 2P 40A LS
117.480 VNĐ/cái (0 đánh giá)
281 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 800A LS
7.128.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
485 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 630A LS
6.270.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
458 0 Còn hàng
MCCB BKN 803c 3P 500A LS
6.270.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
431 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 400A LS
3.207.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
659 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 350A LS
3.207.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
374 0 Còn hàng
MCCB BKN 403c 3P 300A LS
3.207.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
530 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 250A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
438 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 225A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
250 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 200A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
744 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 150A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
516 0 Còn hàng
MCCB BKN 203c 3P 125A LS
1.277.100 VNĐ/cái (0 đánh giá)
772 0 Còn hàng
MCCB BKN 103c 3P 100A LS
673.200 VNĐ/cái (0 đánh giá)
732 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 30A LS
201.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
670 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 20A LS
201.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
395 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB MCB 32KGRd 2P 15A LS
201.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
294 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 30A LS
1.056.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
357 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 40A LS
1.056.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
286 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 75A LS
1.306.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
315 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 103c 3P 100A LS
1.306.800 VNĐ/cái (0 đánh giá)
383 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 104c 4P 50A LS
1.881.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
707 0 Còn hàng
Át chống giật ELCB EBN 53c 3P 50A LS
1.056.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
435 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 185a-380V LS
3.466.980 VNĐ/cái (0 đánh giá)
354 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 150a-220V LS
2.705.340 VNĐ/cái (0 đánh giá)
310 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 130a-220V LS
2.100.780 VNĐ/cái (0 đánh giá)
277 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 100a-220V LS
1.740.420 VNĐ/cái (0 đánh giá)
291 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 85a-220V LS
1.332.540 VNĐ/cái (0 đánh giá)
263 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 75a-220V LS
1.101.540 VNĐ/cái (0 đánh giá)
223 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 65a-220V LS
965.580 VNĐ/cái (0 đánh giá)
309 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 50a-220V LS
850.080 VNĐ/cái (0 đánh giá)
250 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 40a-220V LS
700.260 VNĐ/cái (0 đánh giá)
262 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 32a-220V LS
597.960 VNĐ/cái (0 đánh giá)
322 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 22b-220V LS
411.180 VNĐ/cái (0 đánh giá)
251 0 Còn hàng
Khởi động từ Contactor MC 18b-220V LS
333.300 VNĐ/cái (0 đánh giá)
255 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
1.006.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
199 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
1.006.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.006.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
173 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
666.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
182 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
462.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
462.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
183 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
204.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
294 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
204.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
268 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
214.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
246 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
214.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
236 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
214.500 VNĐ/cái (0 đánh giá)
197 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (1.6-2.5A) LS
204.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
230 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032