Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.889.864 VNĐ/cái (0 đánh giá)
86 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.889.864 VNĐ/cái (0 đánh giá)
64 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.205.776 VNĐ/cái (0 đánh giá)
68 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
1.102.794 VNĐ/cái (0 đánh giá)
67 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
1.027.794 VNĐ/cái (0 đánh giá)
67 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider ( EZC100F3050)
997.084 VNĐ/cái (0 đánh giá)
65 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
997.084 VNĐ/cái (0 đánh giá)
66 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
997.084 VNĐ/cái (0 đánh giá)
39 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
997.084 VNĐ/cái (0 đánh giá)
33 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
997.084 VNĐ/cái (0 đánh giá)
38 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
997.084 VNĐ/cái (0 đánh giá)
36 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
1.050.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
39 0 Còn hàng
MCCB ABN 53c 3P 30A LS
506.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
34 0 Còn hàng
MCCB ABN 53c 3P 20A LS
506.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
42 0 Còn hàng
MCCB ABN 62c 2P 60A LS
513.400 VNĐ/cái (0 đánh giá)
33 0 Còn hàng
MCCB ABN 52c 2P 50A LS
433.840 VNĐ/cái (0 đánh giá)
36 0 Còn hàng
MCCB ABN 52c 2P 30A LS
433.840 VNĐ/cái (0 đánh giá)
33 0 Còn hàng
MCCB ABN 52c 2P 15A LS
433.840 VNĐ/cái (0 đánh giá)
42 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032