Thép Ngũ Phúc Click here
Danh mục sản phẩm
Ẩn Menu
MCCB 3P 150A - 18kA Schneider (EZC250F3150)
2.806.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
382 0 Còn hàng
MCCB 3P 160A - 18kA Schneider (EZC 250F3160)
2.806.320 VNĐ/cái (0 đánh giá)
317 0 Còn hàng
MCCB 3P 100A - 10kA Schneider (EZC100F3100)
1.166.880 VNĐ/cái (0 đánh giá)
325 0 Còn hàng
MCCB 3P 75A - 10kA Schneider (EZC100F3075)
1.067.220 VNĐ/cái (0 đánh giá)
295 0 Còn hàng
MCCB 3P 60A - 10kA Schneider (EZC100F3060)
1.067.220 VNĐ/cái (0 đánh giá)
306 0 Còn hàng
MCCB 3P 50A - 10kA Schneider ( EZC100F3050)
964.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
274 0 Còn hàng
MCCB 3P 40A - 10kA Schneider (EZC100F3040)
964.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
293 0 Còn hàng
MCCB 3P 30A - 10kA Schneider (EZC100F3030)
964.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
168 0 Còn hàng
MCCB 3P 25A - 10kA Schneider (EZC100F3025)
964.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
156 0 Còn hàng
MCCB 3P 20A - 10kA Schneider (EZC100F3020)
964.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
142 0 Còn hàng
MCCB 3P 15A- 10kA Schneider (EZC100F3015)
964.920 VNĐ/cái (0 đánh giá)
147 0 Còn hàng
MCCB 2P 15A- 50kA Schneider (EZC100H2015)
1.050.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
179 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (110-150A) LS
991.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
49 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (95-130A) LS
991.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-100A) LS
656.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 150 (80-105A) LS
1.021.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 95 (80-100A) LS
656.600 VNĐ/cái (0 đánh giá)
54 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (45-65A) LS
469.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
50 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 63 (34-50A) LS
469.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (12 - 18A) LS
204.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
87 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (9 - 13A) LS
204.000 VNĐ/cái (0 đánh giá)
77 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (28 - 40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
57 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (22-32A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
58 0 Còn hàng
Rơ le nhiệt MT 32 (21.5-40A) LS
217.750 VNĐ/cái (0 đánh giá)
51 0 Còn hàng
Thương hiệu - Nhà cung cấp
 • Cadivi
 • LS
 • Trần Phú
 • Schneider Electric
 • Dây và cáp điện Cadisun
 • Panasonic
 • Ngu Phuc Hunter
 • Legrand
 • Công tắc ổ cắm Bticino
 • Công tắc ổ cắm Uten
 • Autonic
 • Bals
 • Chint
 • Máy phát điện Elemax
 • Thiết bị điện FSL
 • Thiết bị Hioki
 • Máy phát điện Honda
 • Ổn áp Lioa
Support online
NHẬN BÁO GIÁ
0931 590 032