Ổ phích cắm công nghiệp

Ổ phích cắm công nghiệp Menekes

o-phich-cam-cong-nghiep-menekes-352014124529PM.jpg

Sản phẩm xem nhiều : 677

Giá : Liên hệ

Lượt xem : 7998

Mua hàng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Mennekes là thương hiệu chuyên nghiệp về ổ cắm phích cắm công nghiệp của Đức và trên toàn thế giới. Mennekes thuộc dòng sản phẩm cao cấp, chất lượng cực tốt, chủng loại sản phẩm đa dạng, đầy đủ cho các ứng dụng công nghiệp. Tại thị trường Việt Nam, Mennekesđược sử dụng khá phổ biến. 

Ổ CẮM PHÍCH CẮM CÔNG NGHIỆP MENNEKES

 

 

MÃ SỐ

CAT.NO.

MÔ TẢ
DESCRIPTION

ĐƠN GIÁ 
[VNĐ]
UNIT PRICE

 

PHÍCH CẮM - LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP44)
PLUGS (SPLASHPROOF, IP44)

 
 

248

16A - 3P - 230V - 6H IP 44

   

252

16A - 4P - 400V - 6H IP 44

   

13A

(New) 16A - 5P - 400V - 6H IP 44

   

260

32A - 3P - 230V - 6H IP 44

   

264

32A - 4P - 400V - 6H IP 44

   

4

32A - 5P - 400V - 6H IP 44

   

3212

(New) 63A - 3P - 230V - 6H IP 44

   

3252

(New) 63A - 4P - 400V - 6H IP 44

   

3258

(New) 63A - 5P - 400V - 6H IP 44

   

PHÍCH CẮM - LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67)
PLUGS (WATERTIGHT, IP67)

 
 

278

16A - 3P - 230V - 6H IP 67

   

282

16A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

288

16A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

290

32A - 3P - 230V - 6H IP 67

   

294

32A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

300

32A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

3308

63A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

3325

(New) 63A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

1114A

63A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

3374

(New) 125A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

1443A

125A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

3381

125A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

Ổ CẮM GẮN NỔI
Wall mounted receptacles

 
 

Ổ CẮM GẮN NỔI - LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)
WALL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44)

 
 

1178

16A - 3P - 230V - 6H IP 44 (TA version)

   

1268

16A - 4P - 400V - 6H IP 44 (TA version)

   

1

16A - 5P - 400V - 6H IP 44 (TA version)

   

1369

32A - 3P - 230V - 6H IP 44 (TA version)

   

1373

32A - 4P - 400V - 6H IP 44 (TA version)

   

2

32A - 5P - 400V - 6H IP 44 (TA version)

   

101

16A - 3P - 230V - 6H IP 44

   

105

16A - 4P - 400V - 6H IP 44

   

111

16A - 5P - 400V - 6H IP 44

   

1421

32A - 3P - 230V - 6H IP 44

   

1425

32A - 4P - 400V - 6H IP 44

   

1557

32A - 5P - 400V - 6H IP 44

   

1137A

63A - 3P - 230V - 6H IP 44

   

1141A

63A - 4P - 400V - 6H IP 44

   

1145A

63A - 5P - 400V - 6H IP 44

   

Ổ CẮM GẮN NỔI - LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67)
WALL MOUNTED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67)

 
 

1192

16A - 3P - 230V - 6H IP 67

   

1196

16A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

1200

16A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

1202

32A - 3P - 230V - 6H IP 67

   

1206

32A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

1210

32A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

132A

63A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

136A

63A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

Ổ CẮM GẮN ÂM
Panel mounted receptacles

 
 

Ổ CẮM GẮN ÂM - LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)
PANEL MOUNTED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44)

 
 

1463

16A – 3P – 230V – 6H IP 44

   

1366

 angled 16A – 3P – 230V – 6H IP 44 straight

 

1467

16A – 4P – 400V – 6H IP 44 angled

   

1390

16A – 4P – 400V – 6H IP 44 straight

 

1473

16A – 5P – 400V – 6H IP 44 angled

   

1385

16A – 5P – 400V – 6H IP 44 straight

   

1492

32A – 3P – 230V – 6H IP 44

   

1395

angled 32A – 3P – 230V – 6H IP 44 straight

 

1496

32A – 4P – 400V – 6H IP 44 angled

   

1399

32A – 4P – 400V – 6H IP 44 straight

 

1500

32A – 5P – 400V – 6H IP 44 angled

   

3451

32A – 5P – 400V – 6H IP 44 straight

   

1147A

63A – 3P – 230V – 6H IP 44

   

1261A

angled 63A – 3P – 230V – 6H IP 44 straight

 

1151A

63A – 4P – 400V – 6H IP 44

   

1248A

angled 63A – 4P – 400V – 6H IP 44 straight

 

1155A

63A – 5P – 400V – 6H IP 44

   

1252A

 angled 63A – 5P – 400V – 6H IP 44 straight

   
   
 

1475

16A – 3P – 230V – 6H IP 67 angled

   

218A

16A – 3P – 230V – 6H IP 67 straight

 

1479

16A – 4P – 400V – 6H IP 67 angled

   

222A

16A – 4P – 400V – 6H IP 67 straight

 

1485

16A – 5P – 400V – 6H IP 67 angled

   

228A

 16A – 5P – 400V – 6H IP 67 straight

 

1502

32A – 3P – 230V – 6H IP 67 angled

   

230A

 32A – 3P – 230V – 6H IP 67 straight

 

1506

32A – 4P – 400V – 6H IP 67 angled

   

234A

32A – 4P – 400V – 6H IP 67 straight

 

1551

63A – 4P – 400V – 6H IP 67 angled

   

240A

 63A – 4P – 400V – 6H IP 67 straight

 

205A

32A – 5P – 400V – 6H IP 67

   

 1124A

angled 32A – 5P – 400V – 6H IP 67 straight

 

209A

63A – 5P – 400V – 6H IP 67 angled

   

1128A

63A – 5P – 400V – 6H IP 67 straight

 

212A

125A – 4P – 400V – 6H IP 67

   

1457

 angled 125A – 4P – 400V – 6H IP 67 straight

   

216A

125A – 5P – 400V – 6H IP 67 angled

   

1461

125A – 5P – 400V – 6H IP 67 straight

   

Ổ CẮM NỐI - LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67)
CONNECTOR (WATERTIGHT, IP67)

 
 

540

16A - 3P - 230V - 6H IP 67

   

544

16A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

550

16A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

552

32A - 3P - 230V - 6H IP 67

   

556

32A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

562

32A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

3408

(New) 63A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

565

63A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

3425

(New) 63A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

569

63A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

3469

(New) 125A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

1450A

125A - 4P - 400V - 6H IP 67

   

3480

125A - 5P - 400V - 6H IP 67

   

Ổ CẮM CÓ KHÓA
Switched interlocked receptacles

 
 

Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG - LOẠI KHÔNG KÍN NƯỚC (IP 44)
SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (SPLASHPROOF, IP 44)

 
 

7002A

16A - 3P - 230V - 6H IP 44 (Vertical)

   

5100A

16A - 4P - 400V - 6H IP 44 (Vertical)

   

5103A

16A - 5P - 400V - 6H IP 44 (Vertical)

   

5696A

32A - 3P - 230V - 6H IP 44 (Vertical)

   

5105A

32A - 4P - 400V - 6H IP 44 (Vertical)

   

5108A

32A - 5P - 400V - 6H IP 44 (Vertical)

   

6571

63A - 3P - 230V - 6H IP 44 (Vertical)

   

5956A

63A - 4P - 400V - 6H IP 44 (Vertical)

   

5959A

63A - 5P - 400V - 6H IP 44 (Vertical)

   

7603

16A - 3P - 230V - 6H IP 44 (Horizontal)

   

7275

16A - 4P - 400V - 6H IP 44 (Horizontal)

   

7605

 

7276

16A - 5P - 400V - 6H IP 44 (Horizontal)

   

7607

 

Ổ CẮM CÓ KHÓA LIÊN ĐỘNG - LOẠI KÍN NƯỚC (IP 67)
SWITCHED INTERLOCKED RECEPTACLES (WATERTIGHT, IP67)

 
 

7012A

16A - 3P - 230V - 6H IP 67 (Vertical)

   

5600A

16A - 4P - 400V - 6H IP 67 (Vertical)

   

5603A

16A - 5P - 400V - 6H IP 67 (Vertical)

   

5793A

32A - 3P - 230V - 6H IP 67 (Vertical)

   

5605A

32A - 4P - 400V - 6H IP 67 (Vertical)

   

5608A

32A - 5P - 400V - 6H IP 67 (Vertical)

   

5110A

63A - 4P - 400V - 6H IP 67 (Vertical)

   

5113A

63A - 5P - 400V - 6H IP 67 (Vertical)

   

7278

16A - 3P - 230V - 6H IP 67 (Horizontal)

   

7621

 

7279

16A - 4P - 400V - 6H IP 67 (Horizontal)

   

7624

 

7280

16A - 5P - 400V - 6H IP 67 (Horizontal)

   

7626

 

PHÍCH, Ổ CẮM CHO CONTAINERS LẠNH, SCHUKO

 

PHÍCH, Ổ CẮM CHO CONTAINERS
PLUGS, RECEPTACLER, CONNECTORS FOR REFRIGERATED CONTAINERS

 
 

2175A

Phích cắm loại kín nước - Plug 

   

32A - 4P - 400V - 3H IP 67

 

2644

Ổ cắm nổi loại kín nước Wall mounted receptacle 

   

 32A - 4P - 400V - 3H IP 67

 

2123A

Ổ cắm âm loại kín nước Panel mounted receptacle

   

32A - 4P - 400V - 3H IP 67

 

2177A

Ổ cắm nối loại kín nước - Connector

   

 32A - 4P - 400V - 3H IP 67

 

5792A

Ổ cắm có khóa liên động loại kín nước Switched interlocked receptacle

   

32A - 4P - 400V - 3H IP 67

 

PHÍCH, Ổ CẮM SCHUKO
SCHUKO PLUGS AND RECEPTACLES

 
 

11031

Ổ cắm schuko 16A có nắp

   

Schuko receptacle (with hinged lid) 16A

 

11531

Ổ cắm schuko 16A không nắp

   

Schuko receptacle (without hinged lid) 16A

 

11131

Ổ cắm schuko 16A có nắp

   

Theo tiêu chuẩn Pháp

 

Schuko receptacle (with hinged lid) 16A

 

11631

Ổ cắm schuko 16A không nắp 

   

Theo tiêu chuẩn Pháp

 

Schuko receptacle (without hinged lid) 16A

 

10751

Ổ cắm nối schuko 16A

   

Schuko connector 16A

 

96700

Ổ cắm schuko 16A 3ổ

   

Three way schuko receptacle trip - 16A

 

10749

Phích cắm schuko 16A bằng nhựa

   

Schuko plug 16A

 

 

Sản phẩm cùng thể loại