Liên hệ

Địa chỉ : 

-Tòa nhà Ngũ Phúc- số 7 lô 3B Lê Hồng Phong - Ngô Quyền - Hải Phòng.

ĐT : 0225.3761 768  / 3761 767 - Fax : 0225.3761 766 

Email : nee@nguphuc.com.vn

   pkd@nguphuc.com.vn

-Bộ phận xuất nhập khẩu và Xây lắp điện - 348 Đường Hà Nội - Hồng Bàng- Hải Phòng.

ĐT: 0225.3538 707                 - Fax : 0225 3538 556

Full Name (*)
Address
Phone
Email (*)
Title (*)
Content (*)
    

Lưu ý : Mục có dấu * là bắt buộc phải nhập !